M&A

Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn được định giá hơn 1.000 tỷ

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ chào sàn chứng khoán vào đầu tháng 1/2021 với giá tham chiếu 25.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 1.038 tỷ đồng.

Bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn được định giá hơn 1.000 tỷ

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo chấp thuận quyết định niêm yết của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Như vậy, 41,5 triệu cổ phiếu của bệnh viện này, tương ứng vốn điều lệ doanh nghiệp 415 tỷ đồng, sẽ giao dịch tại sàn TP.HCM từ ngày 6/1/2021.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là 25.000 đồng. Như vậy, giá trị vốn hóa của bệnh viện này ở mức 1.038 tỷ đồng. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu.

Đây sẽ là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán. Trước đó, năm 2017, Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức tại TP.HCM đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên hoạt động vào đầu năm 2014 với quy mô ban đầu 150 giường bệnh cùng vốn điều lệ 28 tỷ đồng. Năm 2019, doanh nghiệp xây dựng, đưa vào hoạt động thêm Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và tăng vốn lên 415 tỷ đồng.

Trong cơ cấu sở hữu hiện nay, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có 5 cổ đông lớn đều là cá nhân. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Hoàng Tuyên nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 19,2% cổ phần. Doanh nghiệp này không cho phép cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu.

3 năm gần nhất, doanh thu thuần của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không biến động nhiều, dao động từ 245 đến 269 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của bệnh viện này cũng không có sự chênh lệch đáng kể trong giai đoạn 2017-2019, đạt trên 80 tỷ đồng.

Năm 2020, bệnh viện này đặt kế hoạch doanh thu 370 tỷ và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt doanh thu 234 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ. Tổng tài sản của bệnh viện là 1.087 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 479 tỷ.

Tin mới lên