Tài chính

Bệnh viện Giao thông hoạt động thế nào sau một năm ‘thay áo’?

Báo cáo mới nhất của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương cho thấy sau hơn một năm chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, tình hình chung đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bệnh viện Giao thông hoạt động thế nào sau một năm ‘thay áo’?

Cụ thể, sau hơn 1 năm cổ phần hoá, tổng doanh thu đã tăng so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu bệnh nhân bảo hiểm y tế là 112,240 tỷ đồng, đạt 145,8%; doanh thu bệnh nhân dịch vụ là 29,68 tỷ đồng, đạt 116,15%;...

Về thu nhập của người lao động, đã tăng bình quân lương 20% toàn bộ người lao động từ 01/04/2016 và tổng quỹ lương đã tăng 23,45% so với năm 2015. Chế độ phụ cấp thường trực tăng bình quân 58% so với chế độ trước đó và thu nhập bình quân của người lao động tăng đã tăng 19,7% so với năm 2015.

Tại cuộc họp Quý IV năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã quyết định, trong năm 2017 sẽ tiếp tục tăng thu nhập cho người lao động trong đó có ưu tiên cho đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, dự kiến quỹ lương năm 2017 sẽ tăng khoảng 12,7 tỷ đồng, tương đương tăng 20% so với năm 2016 và gần 44% so với năm 2015.

Bệnh viện cũng đã từng bước chuẩn hoá theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa cấp I, theo đó điều chỉnh quy mô, cơ cấu khoa, phòng từ 26 lên 37 khoa phòng theo quy định. Đồng thời, đã thành lập phòng quản lý chất lượng giúp tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quy định.

Bệnh viện cũng đã tổ chức mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia đầu ngành các nước Singapore, Hàn Quốc, Tiệp Khắc đến khảo sát bệnh viện, nghiên cứu lập dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện tương đương khu vực và thế giới về lĩnh vực sản, nhi, phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời, bệnh viện cũng đã đầu tư, mua sắm một số trang thiết bị theo đề xuất, nhu cầu của các khoa, phòng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước được chuyển đổi thành công sang công ty cổ phần, bệnh viện cũng đối mặt với một số khó khăn như chưa có điều kiện để học tập, rút kinh nghiệm về tổ chức, quản lý điều hành của bệnh viện theo mô hình công ty cổ phần; tư duy của phần lớn cán bộ, nhân viên bệnh viện còn chưa quen với cơ chế và mô hình hoạt động mới, cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Một khó khăn khác là bệnh viện đã bị cắt ngay khoản hỗ trợ thường xuyên và không thường xuyên hàng năm của Nhà nước sau khi chuyển sang hoạt động là công ty cổ phần, đồng thời sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bệnh viện phải thực hiện trích khẩu hao tài sản, dẫn đến chi phí, giá thành tăng lên cũng gây cho đơn vị những khó khăn nhất định và ảnh hưởng tâm lý của bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện.

Theo tính toán sơ bộ, chi phí khấu hao tài sản và chi hỗ trợ thường xuyên, không thường xuyên của nhà nước bị cắt một năm khoảng 60 tỷ đồng.

Theo Ban lãnh đạo bệnh viện, trong trường hợp sau cổ phần hóa vẫn được nhận nguồn hỗ trợ thường xuyên, không thường xuyên và chi phí khấu hao tài sản gần 60 tỷ trên thì Bệnh viện Giao thông sẽ có lãi gần 37 tỷ đồng.

Tin mới lên