Thị trường

Bị Bộ Tài chính ‘đòi’ hơn 292 tỷ đồng, Vinataba nói gì?

(VNF) - Liên quan đến yêu cầu chuyển nộp lại số tiền hơn 292 tỷ đồng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cho rằng đơn vị vẫn được sử dụng một phần số tiền này.

Bị Bộ Tài chính ‘đòi’ hơn 292 tỷ đồng, Vinataba nói gì?

Vinataba chính thức lên tiếng vụ yêu cầu chuyển nộp lại số tiền hơn 292 tỷ đồng của Bộ Tài chính

Theo Vinataba, tổng số tiền được Bộ Tài chính cấp để thực hiện 6/7 dự án thành phần của Chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn và số dư đặt tại tài khoản Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 31/8/2017 như sau: tổng số vốn là hơn 1.491 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân cho các dự án là hơn 1.146 tỷ đồng, còn lại hơn 334,4 tỷ đồng vẫn gửi lại Kho bạc.

Trong đó, phần chênh lệch giữa vốn được cấp so với thực hiện của 4 dự án gồm dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn, dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ, dự án đầu tư dây chuyển cuốn điếu và dây chuyền đóng bao, dự án đầu tư hệ thống xử lý mùi cho dây chuyền chế biến sợi 6 tấn/giờ là hơn 137 tỷ đồng.

Vốn đã cấp cho dự án đầu tư thiết bị tự động cho kho thành phẩm là hơn 155 tỷ đồng…

Tại văn bản gửi tới Vinataba, Bộ Tài chính yêu cầu chuyển nộp lại số tiền hơn 292 tỷ đồng trên về tài khoản tạm giữ của Bộ. Tuy nhiên, Vinataba cho rằng theo danh mục các dự án bố trí ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chương trình di dời vẫn có tên Công ty Thuốc lá Sài Gòn. Như vậy, đơn vị vẫn được tiếp tục sử dụng một phần số tiền kể trên.

Trên cơ sở những nội dung trên, Vinataba kiến nghị Bộ Công Thương xem xét và có ý kiến với Cục quản lý công sản – Bộ Tài chính được tiếp tục sử dụng gần 190 tỷ đồng trong tổng số hơn 292 tỷ đồng mà Bộ Tài chính đề nghị thu hồi để tiếp tục triển khai chương trình di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Ngoài ra, đối với dự án đầu tư thiết bị đồng bộ cho kho nguyên liệu thành phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Vinataba cũng đề nghị được tiếp tục sử dụng hơn 155 tỷ đồng.

“Đối với dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi, trong trường hợp Bộ Tài chính chưa thể cân đối được nguồn cấp trong năm 2018 thì được sử dụng từ nguồn số dư hiện có tại Kho bạc Nhà nước”, Vinataba nêu rõ.

Giai đoạn 2014 - 2016, Bộ Công Thương đã phê duyệt Chương trình tổng thể di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn, bao gồm 6 dự án thành phần với tổng nhu cầu vốn là 1.803 tỷ đồng. Trong 6 dự án thành phần, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã hoàn thành 4 dự án, đang thực hiện 2 dự án và 1 dự án chưa thực hiện.

Trong một diễn biến khác, Vinataba vừa báo kết quả kinh doanh tháng 6 với tổng doanh thu đạt 1.945 tỷ đồng, lũy kế tính từ đầu năm đạt 11.878 tỷ (tương đương 48,1% kế hoạch).

Tổng sản lượng thuốc lá sản xuất trong tháng 318 triệu bao, lũy kế từ đầu năm 1,83 tỷ bao, chủ yếu là các sản phẩm thuốc lá đầu lọc. Các nhãn hiệu bán chạy nhất gồm có, thuốc ba số (555), thuốc Virginia Gold + Seven Diamond, Marlbara...

Xuất khẩu thuốc đạt trên 16,8 triệu USD, lũy kế là gần 90 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Vinataba nhập khẩu trên 19 triệu USD trong tháng bao gồm nguyên liệu, phụ liệu sản xuất. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhập khẩu trên 121 triệu USD. Vinataba nộp ngân sách 1.158 tỷ đồng trong tháng, lũy kế 6 tháng là 5.285 tỷ đồng.

Tin mới lên