Tiêu điểm

Bị kết luận ‘đụng đâu sai đó’, Bộ Tài nguyên và Môi trường 'phản pháo'

(VNF) – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát đi thông cáo giải thích những nội dung của kết luận thanh tra về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện.

Bị kết luận ‘đụng đâu sai đó’, Bộ Tài nguyên và Môi trường 'phản pháo'

Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng về kết luận thanh tra của Bộ Tài chính

Trong thông cáo của mình, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết việc đưa thông tin với nội dung nhấn mạnh “nhiều vi phạm”, “đụng đâu sai đó” trên một số báo đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, tâm lý chung của cán bộ công nhân viên ngành Tài nguyên Môi trường và gây dư luận không tốt về hoạt động của Bộ trong thời gian qua.

Do đó, bằng thông cáo, Bộ khẳng định đây chỉ là hoạt động thanh tra định kỳ theo kế hoạch nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư chứ không phải thanh tra vụ việc cụ thể khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

“Trong quá trình thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo, giải trình cụ thể về các nội dung của từng dự án và đã được Thanh tra Bộ Tài chính tiếp thu và được thể hiện trong kiến nghị của kết luận thanh tra đối với các thiếu sót và biện pháp khắc phục; trong đó chủ yếu là thiếu sót về trình tự thủ tục, thời gian, không phải là vi phạm về sử dụng, chi sai nguồn vốn, gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

“Thanh tra Bộ Tài chính cũng không phát hiện có tham nhũng, thất thoát, lãng phí vốn và tài sản của nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường qua đợt thanh tra này”, thông cáo nêu.

Liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đối với các dự án có quyết định đầu tư sau ngày 30/3/2016 và giao kế hoạch đầu tư trung hạn (đợt 2) cho 5 dự án có quyết định đầu tư sau năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết năm 2016 là năm đầu thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ còn gặp nhiều lúng túng, phải nhiều lần điều chỉnh dự án theo tổng nguồn vốn được thông báo nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án mở mới chưa kịp thời so với yêu cầu.

Tuy nhiên, cả 7 dự án của Bộ Tài nguyên và Môi trường được nêu trong kết luận thanh tra đều đã được phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền đúng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công điện số 5525/CĐ-BKHĐT ngày 07/7/2017.

“Các dự án này đã đảm bảo yêu cầu, được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch trung hạn đợt 2 (ngày 29/8/2017).  Như vậy, kết luận thanh tra về việc trình cấp có thẩm quyền giao vốn chưa đúng quy định bản chất là chưa đúng tiến độ về mặt thời gian theo hướng dẫn”, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Liên quan đến phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa cân đối đủ nguồn vốn để hoàn thành với số tiền 1.073 tỷ đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay do tổng vốn đầu tư công trung hạn được thông báo chỉ đáp ứng được 1/2 so với nhu cầu triển khai các dự án nên Bộ đã thực hiện rà soát, cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ và cơ cấu lại việc bố trí nguồn vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên đảm bảo đúng với số vốn được thông báo.

Liên quan đến 2 dự án không sử dụng gạch không nung theo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định các dự án đầu tư xây dựng của Bộ đều chấp hành đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng về sử dụng gạch không nung.

Riêng đối với hai dự án tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Khánh Hòa, nguồn cung chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá cả do đó cơ quan tư vấn thiết kế, dự toán xây dựng công trình đã đề nghị sử dụng gạch nung. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại Thái Nguyên, do nguồn cung về gạch không nung đã đáp được nên dự án lại chuyển sang sử dụng gạch không nung để xây dựng công trình.

“Việc chỉ một dự án quy mô nhỏ trong số rất nhiều dự án đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng gạch nung là do điều kiện khách quan về thị trường tại nơi thực hiện dự án, hoàn toàn không phải là việc đi ngược chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên trong xu thế phát triển bền vững”, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Đối với nội dung kết luận bàn giao thiết bị không tuân thủ quyết định phê duyệt dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng hoạt động  này không gây thất thoát hoặc lãng phí tài sản và ngân sách nhà nước.

Đối với việc duyệt chi những khoản chi không thuộc nhiệm vụ của vốn đầu tư xây dựng (số tiền 48,6 tỷ đồng), Bộ Tài nguyên và Môi trường giải thích số kinh phí này được tổng hợp từ dự toán của các dự án.

Trong đó riêng tiểu dự án “xây dựng hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám” dự toán cho hạng mục ứng dụng thu thập ảnh viễn thám cho xây dựng cơ sở dữ liệu nền là 37,5 tỷ đồng. Nội dung chi này là cần thiết và được nhà tài trợ World Bank chấp thuận.

Còn các khoản chi khác phần lớn là phục vụ cho việc vận hành thử nghiệm các trạm quan trắc để đảm bảo tính ổn định các thông số kỹ thuật trước khi vận hành chính thức. Theo quy định, việc bố trí kinh phí thường xuyên chỉ được sử dụng khi các trạm quan trắc đi vào vận hành chính thức. Trong năm 2017, mới chỉ có 1 dự án sử dụng 2,79 tỷ đồng. Khoản chi này là phù hợp với yêu cầu về tính đặc thù trong đầu tư, xây dựng các trạm quan trắc về tài nguyên và môi trường, không chi sai chế độ, hoặc gây thất thoát nguồn vốn.

Về một số nội dung khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay đã tiếp thu các thiếu sót, khiếm khuyết theo mức độ nhất định tại các đơn vị và chủ đầu tư từ kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

Bộ đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm và thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính, trong đó giảm dự toán đối với các dự án đang thực hiện số tiền là gần 2,4 tỷ đồng và thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 130 triệu đồng. Việc khắc phục các thiếu sót nêu trên sẽ được tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu trước ngày 30/6/2018.

Tin mới lên