Tài chính

Bị phạt vì dùng vốn khách hàng đầu tư trái quy định, VinaWealth nói gì?

(VNF) - Phản hồi về quyết định xử phạt của cơ quan quản lý, VinaWealth bằng thông cáo phát đi đã "nghiêm túc nhận khuyết điểm và xin cam kết tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn về nghiệp vụ".

Bị phạt vì dùng vốn khách hàng đầu tư trái quy định, VinaWealth nói gì?

Ngày 27/6/2017, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Vinawealth (Vinawealth) do đã công bố thông tin không đúng thời hạn, báo cáo không đúng thời hạn và dùng vốn của khách hàng để đầu tư trái quy định pháp luật.

Cụ thể, phạt tiền 70 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; phạt tiền 70 triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; phạt tiền 175 triệu đồng do sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật. Tổng mức phạt tiền là 315 triệu đồng.

Vinawealth được thành lập quý I/2012. Ngoài dịch vụ quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư, hiện công ty quản lý 3 quỹ mở là Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam (VESAF), Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF).

Theo thông tin từ Vinawealth, công ty này đang cung cấp quỹ mở và sản phẩm ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam, tổng số vốn hiện đang quản lý cho các sản phẩm này là 1.017 tỷ đồng (tại ngày 26/6/2017).

Phản hồi về quyết định xử phạt này, VinaWealth đã phát đi thông cáo làm rõ các thông tin liên quan đến quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN ngày 27/6/2017.

Thứ nhất, liên quan đến vi phạm trong công bố thông tin không đúng thời hạn và báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, VinaWealth cho biết đã có các sơ sót trong thao tác chuẩn bị, làm chậm trễ tiến độ của một số báo cáo và công bố thông tin. "Chúng tôi nghiêm túc nhận khuyết điểm và tích cực rà soát quy trình nội bộ để đảm bảo tránh xảy ra chậm trễ trong tương lai".

Thứ hai, liên quan đến vi phạm trong sử dụng vốn của khách hàng ủy thác: do hiểu biết chưa đúng với các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải ngân vốn ủy thác cá nhân vào chứng chỉ tiền gửi ("CCTG") được phát hành bởi các công ty tài chính tiêu dùng, VinaWealth thừa nhận đã có một số hoạt động đầu tư không phù hợp.

Tại thời điểm 30/62017, số lượng tài khoản bị ảnh hưởng là 47 với giá trị tài sản quản lý là 62,7 tỷ đồng. Ngay sau khi được nhắc nhở, VinaWealth đã ngay lập tức dừng các nghiệp vụ này. Hiện VinaWealth đang tiến hành việc thương lượng với đối tác tổ chức để mua lại các CCTG mà một số ít nhà đầu tư cá nhân còn nắm giữ trong vòng 6 tháng tới, qua đó VinaWealth sẽ hoàn trả vốn gốc cộng thêm khoản lãi tích lũy cho mỗi tài khoản. "Sự cố nói trên không gây tổn thất nào cho vốn ủy thác của các tài khoản liên quan", công ty khẳng định.

Nhóm tài khoản này không liên quan đến các tài khoản ủy thác khác, và hoàn toàn tách bạch với hơn 4.700 tài khoản quỹ mở với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 740 tỷ đồng của hai quỹ VFF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh) và quỹ VEOF (Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh). Giá trị của các quỹ mở và các nhà đầu tư quỹ mở do VinaWealth quản lý "hoàn toàn không liên quan và do đó không bị ảnh hưởng".

Về nghiệp vụ quản lý quỹ mở, với tính cộng đồng và yêu cầu thanh khoản cao, nghiệp vụ này có chế độ giám sát độc lập rất chặt chẽ để bảo vệ nhà đầu tư.

Cụ thể, VinaWealth cho biết, từng quỹ mở của VinaWealth có chiến lược đầu tư riêng và giới hạn đầu tư được quy định cụ thể mà VinaWealth phải tuân thủ. Ngân hàng Giám sát độc lập sẽ kiểm tra, trên từng giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ đối với Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của quỹ, và các quy định của pháp luật. Tất cả giao dịch sai phạm sẽ bị ngăn chặn và không thể thực hiện.

Ngân hàng Giám sát phải báo cáo hoạt động và kết quả giám sát đến UBCKNN hàng tháng, quý, bán niên, và cuối năm. Ngân hàng Giám sát cũng tổng hợp và tóm tắt tình hình giám sát trên Báo cáo tài chính bán niên và cuối năm của quỹ, và các thông tin này được công bố rộng rãi trên trang điện tử của VinaWealth.

Tài sản của quỹ và tài sản của khách hàng ủy thác được theo dõi riêng biệt và lưu ký ở các ngân hàng khác nhau, không thể trộn lẫn, và đầu tư vào các tài sản khác nhau.

"Với chế độ giám sát chặt chẽ như trên, nhà đầu tư quỹ mở có thể hoàn toàn yên tâm về việc tính minh bạch và tuân thủ của hoạt động quản lý đầu tư quỹ mở của VinaWealth. Sự cố liên quan đến CCTG nói trên không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến quyền lợi của Nhà đầu tư quỹ mở", đại diện VinaWealth cho biết.

VinaWealth bằng thông cáo phát đi đã "nghiêm túc nhận khuyết điểm và xin cam kết tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn về nghiệp vụ". 

Tin mới lên