Tiêu điểm

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. HCM

(VNF) - Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. HCM trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy thành phố.

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. HCM

TP. HCM bị tụt từ vị trí 23 xuống 43 trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 (ảnh minh họa)

Trưởng Ban Chỉ đạo là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên. Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. HCM bao gồm 15 thành viên.

Trong đó, Thường trực Ban chỉ đạo là Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và các phó trưởng ban. Ban Nội chính Thành ủy TP. HCM là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Sáng 12/8, UBND TP. HCM đã tổ chức hội nghị sơ công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính của thành phố. Từ vị trí thứ 23 trong năm 2020, TP. HCM bị tụt xuống vị trí 43 trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021. TP HCM nằm trong nhóm B, dưới mức điểm trung bình chung của cả nước là 86,37%. 

Theo Sở Nội vụ, có 8 nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính mà thành phố bị trừ điểm. Trong đó, lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành bị trừ 0,0633 điểm do có các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành muộn so với yêu cầu.

Lĩnh vực cải cách thủ tục bị trừ 0,3334 điểm do chưa thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã trên cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công thành phố; còn có hồ sơ trễ hạn và chậm xử lý phản ánh kiến nghị.

Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bị trừ 0,25 điểm do việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; còn có cán bộ, công chức lãnh đạo bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Lĩnh vực cải cách tài chính công bị trừ 0,6387 điểm do tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa đạt yêu cầu. Trong thời điểm này, TP trải qua thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.

Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách còn chậm. Trong lĩnh vực tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, TP. HCM bị trừ 2/6 điểm.

Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn, tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND thành phố giao không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS), thành phố đạt 8,6559/10 điểm (bị trừ 1,3441 điểm).

Kết quả khảo sát từ cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng thuộc sở, đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo UBND cấp huyện đạt 16/23,5 điểm (bị trừ 7,5 điểm).

Tin mới lên