Nhân vật

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

(VNF) - Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tái cử Ban chấp hành Trung ương Đảng với tỷ lệ số phiếu bầu cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Như đã đưa tin, tối 30/1, danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được công bố.

Theo danh sách này, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tái cử Ban chấp hành Trung ương Đảng với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Được biết, các ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Các Ủy viên được bầu từ danh sách các ứng viên gồm có các Ủy viên Trung ương đương nhiệm đủ điều kiện tái cử, các Ủy viên quá tuổi nhưng được giới thiệu theo diện "trường hợp đặc biệt" và các ứng viên lần đầu được giới thiệu.

Tin mới lên