Tiêu điểm

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong Đảng 3 nhiệm kỳ

(VNF) - Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đối với Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.  

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong Đảng 3 nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Theo thông tin từ Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày làm việc 6/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương, bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 18/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Trần Văn Nam, với cương vị là Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh uỷ và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hoá tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật Đảng, bị khởi tố hình sự.

Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam.

Kỳ họp thứ 4 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định, ông Trần Văn Nam chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, ông Nam cũng chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng công ty 3/2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng công ty 3/2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.

Ông Trần Văn Nam sinh năm 1963, quê quán xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao cấp thanh vận. Ông Nam là đại biểu Quốc hội của Bình Dương nhiều khóa, gồm khóa XI, XII và XIV (khóa XIV đồng thời là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).

Quá trình công tác, ông Nam từng là phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Ngày 14/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, ông tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin mới lên