Tiêu điểm

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị yêu cầu kiểm điểm

(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị yêu cầu kiểm điểm

Ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. Cụ thể, UBKT Trung ương cho biết sau khi xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, UBKT Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường.

UBKT Trung ương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Trần Đức Quận, ông Trần Văn Hiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Trưởng Ban Nội chính tỉnh Hà Giang

Cùng với đó, sau khi xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Hà Giang về thi hành kỷ luật, UBKT Trung ương nhận thấy ông Sùng Minh Sính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2021; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 "có vi phạm"

Tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh những ưu điểm, UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; tham mưu xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; biên soạn sách giáo khoa; đầu tư công...

"Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 cần được tiếp tục kiểm tra, làm rõ", thông cáo của UBKT Trung ương nêu.

Tin mới lên