Tài chính tiêu dùng

BIC: Doanh thu thuần quý III tăng 43%, lãi sau thuế giảm 46%

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận biến động trái chiều.

BIC: Doanh thu thuần quý III tăng 43%, lãi sau thuế giảm 46%

BIC: Doanh thu thuần quý III tăng 43%, lãi sau thuế giảm 46%

Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC đạt gần 691 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh hơn ở mức 69%, làm lãi gộp giảm 5% về mức 161 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 7%, đạt 81,7 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 31%, đạt 10,4 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động này ghi nhận tăng nhẹ 4%, đạt 71,3 tỷ đồng.

Tương tự chi phí tài chính và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chi phí quản lý doanh nghiệp của BIC tăng 57% so với cùng kỳ, đạt hơn 155 tỷ đồng trong quý III.

Chốt quý, BIC báo lãi sau thuế giảm 46%, đạt hơn 58 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 27%, đạt hơn 1.929 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đi ngang ở mức hơn 418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 36% còn hơn 183 tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí.

Năm 2022, BIC lên kế hoạch tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 3.310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 62% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của BIC tăng 9% so với thời điểm đầu năm, đạt 6.589 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 63%, đạt hơn 4.179 tỷ đồng, tương đương tăng 13% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm ngày 30/9/2022 tăng 19%, đạt hơn 4.125 tỷ đồng. Trong đó khoản phải trả về hợp đồng bảo hiểm là hơn 466 tỷ đồng, giảm 4%. Dự phòng nhiệm vụ chiếm 70,6%, đạt hơn 2.914 tỷ đồng.

Cổ phiếu BIC đóng cửa phiên 31/10 ở mức giá 25.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

 

 

Tin mới lên