Tài chính

BIC dự chi hơn 820 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BIC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền vào ngày 26/6 tới.

BIC dự chi hơn 820 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017

BIC dự chi hơn 820 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 7%, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BIC sẽ nhận 700 đồng.

Theo thông báo của BIC, ngày 25/6 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Hiện có hơn 117 triệu cổ phiếu BIC được giao dịch trên thị trường. Như vậy, ước tính BIC sẽ chi khoảng hơn 820 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán từ ngày 27/7/2018.

Các cổ đông sở hữu chứng khoán đã lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Những cổ đông sở hữu chứng khoán chưa lưu ký sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của BIC ở tại tầng 16, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (15/6), cổ phiếu BIC đứng ở mức 29.400 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu BIC đã có một tuần giao dịch không mấy khởi sắc khi chứng kiến thị giá giảm từ 30.300 đồng/cổ phiếu (11/6) xuống còn 29.400 đồng/cổ phiếu (15/6).

Tin mới lên