Tài chính tiêu dùng

BIC: Lãi trước thuế 6 tháng tăng 18%, hoàn thành 67% kế hoạch năm

(VNF) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm của riêng công ty mẹ hoàn thành 47% kế hoạch năm, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

BIC: Lãi trước thuế 6 tháng tăng 18%, hoàn thành 67% kế hoạch năm

BIC: Lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng 18% trong 6 tháng, hoàn thành 67% kế hoạch năm. (Ảnh minh họa)

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế trong kỳ của công ty tăng trưởng 18% so với cùng kỳ 2018, hoàn thành 67% kế hoạch năm. Đặc biệt, nửa đầu năm 2019, BIC ghi nhận lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.   

Hoạt động bán lẻ 6 tháng đầu năm 2019 của BIC cũng đạt được những kết quả ấn tượng. Trong đó, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng trưởng 69%, hoàn thành hơn 45% kế hoạch năm.

Theo lãnh đạo BIC, giai đoạn cuối năm của công ty vẫn còn nhiều thách thức. Theo đó, ban lãnh đạo BIC cầu công ty cần triển khai thêm các ý tưởng sáng tạo, có các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động, bên cạnh việc gia tăng doanh thu phí bảo hiểm phải duy trì tỷ lệ chi phí hợp lý.

6 tháng cuối năm 2019, BIC cần tiếp tục đẩy mạnh việc thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành tại các công ty thành viên đồng thời cải tiến, đổi mới cơ cấu tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động.

Được biết năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 223 tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỷ đồng, tăng 14%.

Cũng trong 6 tháng qua, bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 19.105 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả quyền lợi bảo hiểm 10.004 tỷ đồng, phi nhân thọ ước bồi thường 9.101 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường 36%).

Tin mới lên