Ngân hàng

BIDV báo lãi hơn 6.000 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2017

(VNF) - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2017.

BIDV báo lãi hơn 6.000 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2017

Theo báo cáo vừa được BIDV công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 6.002 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 6.002 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của nhà băng này tính đến hết 30/9/2017 đạt 1.125.908 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.053.841 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm.

Hoạt động bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng cao so với tốc độ tăng trưởng chung của toàn hệ thống. Cụ thể, huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 14,3% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 56,2% tổng huy động vốn. Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 19,6% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 26% tổng dư nợ.

Trong 9 tháng đầu 2017, quy mô tín dụng ngân hàng BIDV đạt 1.080.702 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm.

Trong đó, cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 828.007 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao) tăng trưởng 19,2% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ.

Tổng thu nhập hoạt động của BIDV 9 tháng đầu năm đạt 27.785 tỷ đồng. Trong đó thu nhập lãi thuần đạt 23.013 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước; Thu dịch vụ ròng đạt 2.140 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 513 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, vẫn theo báo cáo của ngân hàng này.

Trong 3 tháng cuối năm 2017, BIDV dự kiến tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực. 

Cùng với đó, ngân hàng cũng đặt ra kế hoạch tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt; nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi cũng như tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020, xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình…

Tin mới lên