Ngân hàng

BIDV báo lãi hợp nhất tăng 11% lên 9.625 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn tất tái cơ cấu sớm 1 năm

(VNF) - BIDV cho biết năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.625 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Ngân hàng này đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 sớm 1 năm.

BIDV báo lãi hợp nhất tăng 11% lên 9.625 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn tất tái cơ cấu sớm 1 năm

BIDV báo lãi hợp nhất tăng 11% lên 9.625 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn tất tái cơ cấu sớm 1 năm

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của BIDV đạt trên 1.283.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với 2017, tiếp tục giữ vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.

Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 1.202.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 9%; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư hơn 1.036.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11%, chiếm khoảng 12,5% huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1.214.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8%; trong đó cho vay nền kinh tế hơn 977.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3%, chiếm khoảng 13% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Phía BIDV cho biết lợi nhuận trước thuế riêng khối ngân hàng đạt 8.959 tỷ đồng, tăng trưởng 12%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 9.625 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức theo cam kết với cổ đông.

Các công ty, liên doanh, liên kết hoạt động ổn định, đóng góp 666 tỷ đồng vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống với điểm nhấn nổi trội của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, Công ty BSC, Công ty BIC...

Năm 2018, BIDV đã phát hành thành công 4.586 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn; Ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD với ADB, đây là khoản vay thương mại lớn nhất mà ADB cung cấp cho một ngân hàng thương mại Châu Á từ trước đến nay.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết BIDV đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 sớm 1 năm.

Cùng với đó, nâng cao năng lực tài chính mà trọng tâm là hoàn thành bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài; áp dụng và thực thi hiệu quả các biện pháp xử lý nợ xấu cũ, không để nợ xấu mới phát sinh; tiếp tục cơ cấu lại nền khách hàng, cơ cấu tài sản nợ - có; đẩy mạnh phát triển Ngân hàng số.

 

Tin mới lên