Ngân hàng

BIDV đặt kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng, muốn mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019

(VNF) - Năm 2019, BIDV đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm ngoái. Ngân hàng này cũng cho biết sẽ phấn đấu mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019.

BIDV đặt kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng, muốn mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019

BIDV đặt kế hoạch lãi 10.500 tỷ đồng, muốn mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo tờ trình của HĐQT, năm 2019, BIDV đặt kế hoạch tín dụng tăng trưởng 12% và trong giới hạn được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao. Huy động vốn tăng trưởng 11% và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Phấn đấu tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đặc biệt, BIDV đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, phía BIDV cho biết năm nay, ngân hàng sẽ cấu trúc lại toàn diện hoạt động đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị hải ngoại nhằm mục tiêu bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đóng góp vào hoạt động chung của toàn hệ thống; trong đó tập trung rà soát và đánh giá tính hiệu quả của từng khoản đầu tư/danh mục đầu tư để ra quyết định duy trì, tăng/giảm hay thoái vốn và tập trung thoái vốn toàn bộ các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành không hiệu quả.

Đồng thời nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt là chất lượng tín dụng, quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp thu hồi các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC.

Đáng chú ý, BIDV cho hay sẽ phấn đấu mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019.

Cùng với đó, ngân hàng cũng có kế hoạch nâng cao năng lực tài chính, trong đó tập trung thực hiện tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tài chính và thực hiện các biện pháp tăng vốn khác như Phát hành trái phiếu cấp 2, tăng vốn từ nguồn thặng dư phát hành thêm cổ phần và tăng vốn từ nguồn nội lực của BIDV, phấn đấu gia tăng mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II và đáp ứng yêu cầu theo lộ trình quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Trước đó, ngày 16/11/2019, đại hội đồng cổ đông BIDV đã ban hành Nghị quyết số 837/2018/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó phê duyệt Phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho 01 Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngay trong tháng 11/2018, BIDV và đối tác đã hoàn thành các nội dung Khảo sát thực trạng bổ sung.

Từ tháng 12/2018 đến nay, BIDV cho biết đã triển khai các bước tiếp theo bao gồm: báo cáo NHNN xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ; hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập trong nước và thực hiện Báo cáo định giá; tiếp tục đàm phán các văn kiện giao dịch với đối tác.

Ngày 21/2/2019, NHNN đã có văn bản số 1029/NHNN-TTGSNH chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank. Đồng thời trong giai đoạn này, BIDV đã báo cáo NHNN các vướng mắc trong quá trình đàm phán (về Điều khoản chuyển nhượng, Thư cam kết của NHNN…) và tiếp tục đàm phán với đối tác để có thể hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ.

BIDV đang cố gắng trong năm nay sẽ thực hiện nốt các thủ tục để hoàn tất phát hành và tăng vốn.

Về cổ tức, BIDV thống nhất trình đại hội phương án chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền mặt cho năm 2018 (mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng), đồng nghĩa ngân hàng sẽ phải chi ra tổng cộng 2.051 tỷ đồng.

Tin mới lên