Ngân hàng

BIDV hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021, dư nợ tín dụng tăng gần 12%

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) cho biết đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021, trong đó lợi nhuận trước thuế của khối công ty con là 1.094 tỷ đồng.

BIDV hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021, dư nợ tín dụng tăng gần 12%

BIDV: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021, dư nợ tín dụng tăng gần 12%

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và kinh doanh năm 2022, phía BIDV cho biết đến ngày 31/12/2021, ngân hàng này đều đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước và ĐHCĐ giao.

Cụ thể, tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 của BIDV đạt 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2020, là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất trong nước.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,61 triệu tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2020, chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi toàn ngành. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,65 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020 và chiếm 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Phía BIDV cho biết nguồn vốn tín dụng của ngân hàng này tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng bền vững, dư nợ bán lẻ tăng 25% so với năm 2020, dư nợ SME và FDI tương ứng tăng 15% và 21%.

Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 0,81%, giảm 0,73% so với năm 2020; tỷ lệ nợ nhóm 5 ở mức 0,42%, giảm 0,82% so với năm 2020. Đại diện BIDV cho biết ngân hàng đã thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

Vốn điều lệ của BIDV đạt 50.585 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2021, tăng 10.365 tỷ đồng so với năm 2020. Vốn chủ sở hữu tăng 9,2% lên mức 81.065 tỷ đồng.

Phía BIDV không tiết lộ số liệu lợi nhuận cụ thể của năm 2021, tuy nhiên ngân hàng này cho biết đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm do Ngân hàng Nhà nước giao, lợi nhuận trước thuế của khối công ty con đạt 1.094 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 của BIDV theo kế hoạch được thông qua là 13.000 tỷ đồng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, BIDV cho biết sẽ nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống đảm bảo vận hành hoạt động kinh doanh an toàn, thông suốt; tăng trưởng tín dụng đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, gia tăng quy mô gắn với chuyển dịch nền khách hàng bền vững; điều hành cân đối vốn linh hoạt, hiệu quả, an toàn; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Cùng với đó, BIDV sẽ gia tăng hiệu quả bền vững trên cơ sở tối đa hóa nguồn thu, quản trị chi phí hiệu quả, cải thiện hoạt động đầu tư và nâng cao năng lực tài chính; nâng cao năng lực quản trị điều hành; thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số; xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác là cân đối nguồn lực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng chủ trương, quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng với vai trò là định chế tài chính lớn trong hệ thống...

Tin mới lên