Ngân hàng

BIDV lãi sau thuế 6.382 tỷ đồng trong năm 2015

(VNF) - Đến hết năm 2015, lãi sau thuế của BIDV đạt 6.382 tỷ đồng, tổng số nợ xấu lại ở mức 9.697 tỷ đồng.

BIDV lãi sau thuế 6.382 tỷ đồng trong năm 2015

BIDV lãi sau thuế 6.382 tỷ đồng trong năm 2015

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2015. Theo đó, lãi thuần của BIDV trong quý IV/2015 đạt 5.653 tỷ đồng (tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái); lũy kế cả năm, thu nhập lãi thuần ở mức 19.372 tỷ đồng (tăng 15%).

Về các mảng kinh doanh, trong quý IV này hoạt động dịch vụ lãi 726 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư lãi 340 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lãi 238 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 57 tỷ (lũy kế cả năm lỗ 71 tỷ đồng).

Trong quý IV/2015, các chi phí hoạt động của BIDV ở mức 3.470 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái) khiến lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro còn 4.251 tỷ đồng (giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Việc BIDV giảm chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong quý IV xuống còn 1.842 tỷ đồng, đã giúp lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 2.409 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế đạt 1,868 tỷ đồng, riêng cổ đông công ty mẹ thu lãi ròng 1.821,34 tỷ đồng (tăng 26,3% so với cùng kỳ).

Lũy kế cả năm 2015, BIDV lãi trước thuế đạt 7.944 tỷ đồng (tăng 26,16% cùng kỳ), lãi sau thuế đạt 6.382 tỷ đồng (tăng hơn 28% và vượt hơn 7% kế hoạch đề ra cho ngân hàng sau sáp nhập).

Ngày 23/5/2015, BIDV đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long MHB, qua đó nâng vốn điều lệ sau sáp nhập từ 28.112 tỷ đồng lên 31.481 tỷ đồng; lỗ lũy kế do MHB chuyển giao khi sáp nhập là 552 tỷ đồng, lợi ích của cổ đông thiểu số là 12 tỷ đồng do vậy lợi nhuận còn lại của ngân hàng còn 5.841 tỷ đồng.

Đến 31/12/2015, vốn điều lệ của BIDV tăng lên 34.187 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước chiếm 95,28%), tổng tài sản của BIDV đạt 850.748 tỷ đồng (tăng 30,8% so với năm 2014).

Trong năm 2015, huy động tiền gửi khách hàng đạt 564.589 tỷ đồng (tăng 28,2%); tăng trưởng từ các khoản cho vay khách hàng đạt 598.456 tỷ đồng (tăng 34,3%); tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,6% hồi đầu năm lên 2,03%, tổng số nợ xấu là 9.697 tỷ đồng (tăng 7%, chiếm 1,62% tổng dư nợ).

Tin mới lên