Ngân hàng

BIDV lên kế hoạch lợi nhuận tăng 50%, phát hành tối đa 35.000 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - Kế hoạch này được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) tiết lộ tại báo cáo thường niên năm 2021 công bố mới đây.

BIDV lên kế hoạch lợi nhuận tăng 50%, phát hành tối đa 35.000 tỷ đồng trái phiếu

BIDV lên kế hoạch lợi nhuận tăng 50%, phát hành tối đa 35.000 tỷ đồng trái phiếu

Năm 2022, BIDV lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2021. Huy động vốn dự kiến phù hợp với việc sử dụng vốn và cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng ở mức 13%, tương ứng đạt hơn 1.705 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 12,5%, đạt 1.539 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu theo kế hoạch duy trì ở mức dưới 1,5% trong năm 2022.

Cùng với đó, BIDV cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ trong năm 2022 để tăng quy mô hoạt động của ngân hàng, tạo thêm kênh thu hút vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.

Tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 35.000 tỷ đồng. Loại hình trái phiếu là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, bao gồm các tổ chức (cả tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Kỳ hạn của các trái phiếu này là 1-5 năm, sẽ được phát hành trong tối đa 35 đợt, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Nhìn lại tình hình tài chính trong năm 2021, BIDV ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 62.494 tỷ đồng, tăng 24,9% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.841 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 50%.

Tổng tài sản tính tới ngày 31/12/2021 đạt hơn 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 16,2% so với thời điểm đầu năm. Tổng huy động vốn đạt hơn 1,64 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi của khách hàng đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi toàn ngành.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt gần 1,68 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế và cư dân đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, chiếm 13% thị phần tín dụng toàn ngành.

Tin mới lên