Học thuật

Biên chế quá lớn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Biên chế quá lớn (overstaffing) là gì?

Biên chế quá lớn là gì?

Biên chế quá lớn (overstaffing) là việc sử dụng nhiều lao động hơn mức cần thiết

Biên chế quá lớn (overstaffing) là việc sử dụng nhiều lao động hơn mức cần thiết để thực hiện hành vi kinh tế một cách có hiệu quả. Điều này có thể xảy ra khi công tác quản lý sản xuất yếu kém hoặc có những quy định hạn chế việc sa thải công nhân (gọi là biên chế đệm).

Đây là vấn đề thường xuất hiện ở các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở các công ty độc quyền, các công ty cổ phần lớn, ít phải chịu sức ép cạnh tranh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ngược lại với biên chế quá lớn (overstaffing) là thiếu nhân lực, thiếu nhân viên (understaffing). Cả hai đều là vấn đề về nhân sự mà nhà quản lý luôn cần phải quan tâm.

 

 

Tin mới lên