Học thuật

Biên độ không đổi là gì? Biên độ chu kỳ kinh tế

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Biên độ không đổi (constant amplitude) là gì? Biên độ chu kỳ kinh tế

Biên độ không đổi là gì? Biên độ chu kỳ kinh tế

Biên độ không đổi (constant amplitude) là một đặc trưng của chu kỳ kinh doanh trong đó biên độ không thay đổi theo thời gian.

Biên độ không đổi (constant amplitude) là một đặc trưng của chu kỳ kinh doanh trong đó biên độ không thay đổi theo thời gian. Điều này hàm ý hệ thống được coi là nằm trong khoảng giữa chu kỳ bùng nổ và chu kỳ tắt dần.

Biên độ chu kỳ kinh tế (amplitude) hay độ rộng chu kỳ kinh tế là khái niệm sử dụng trong chu kỳ kinh doanh để chỉ khoảng cách giữa đỉnh và đáy của chu kỳ kinh doanh. Thông thường, biên độ không thay đổi trong các chu kỳ liên tiếp nhau, nhưng không loại trừ tình huống nó liên tục giảm xuống (gọi tắt là chu kỳ tắt dần) hoặc tăng lên (gọi là chu kỳ bùng nổ).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên