Thị trường

Bình Định: 7 tháng, thu hút gần 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư

(VNF) - 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Bình Định thu hút 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 10.768,42 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 9 dự án, với tổng vốn tăng thêm 5.196,44 tỷ đồng.

Bình Định: 7 tháng, thu hút gần 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Ảnh minh họa

Trong đó, có 19 dự án được đầu tư trong các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,52 tỷ đồng; 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 8.105,52 tỷ đồng và 13 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.296,38 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, có 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, 1 dự án trong khu công nghiệp và 1 dự án ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế, tổng vốn điều chỉnh tăng 2,03 triệu USD.

Một số dự án lớn đáng chú ý có thể kể đến: Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần mềm FPT với vốn đăng ký đầu tư 2.000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm của Công ty Cổ phần Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm với vốn đăng ký đầu tư 250 tỷ đồng; dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung với vốn đăng ký đầu tư 165,56 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh của Công ty Cổ phần Nguyệt Anh với vốn đăng ký đầu tư 115 tỷ đồng…

Để tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đã đề xuất UBND tỉnh Bình Định các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, địa phương sẽ tập trung rà soát tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, kể cả các dự án đấu thầu, đấu giá; kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cho những dự án có vướng mắc, khó khăn hoặc thu hồi, chấm dứt các dự án không còn khả năng triển khai.

Đồng thời, tăng cường tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đã đủ điều kiện tổ chức; giao cho các địa phương tổ chức lựa chọn, nhất là các dự án đấu giá. Đề xuất phương án lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trong đó tính chất, mục tiêu cụm công nghiệp được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư các thị trường quan trọng, trước mắt là tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc (9/2022) và Nhật Bản (11/2022); tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư Đài Loan và Hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Lan được tổ chức tại TP. HCM (10/2022), tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đức tại Bình Định vào tháng 11/2022…

Tin mới lên