Bất động sản

Bình Định: Chuyển công an điều tra gói thầu thi công đường Hoàng Văn Thái nối dài

(VNF) - Thanh tra tỉnh Bình Định đã chuyển toàn bộ hồ sơ gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài có dấu hiệu tội phạm, sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra theo quy định của pháp luật.

Bình Định: Chuyển công an điều tra gói thầu thi công đường Hoàng Văn Thái nối dài

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Trần Thị Kỷ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định chỉ đạo xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính – ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn TP. Quy Nhơn giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nội dung Kết luận thanh tra số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính – ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện quyết định xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh và Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Kết luận thanh tra số 462/KL-TTT ngày 08/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định, qua thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính – ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn TP. Quy Nhơn giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn chỉ đạo UBND các xã, phường và các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực được thanh tra.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm như đã nêu trong Kết luận thanh tra số 462/KL-TTT; có trách nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền hơn 7,6 tỷ đồng đã thanh toán sai cho các cá nhân và các đơn vị thi công nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh Bình Định đã chuyển toàn bộ hồ sơ gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc công trình Xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài do Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn thi công có dấu hiệu tội phạm, sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên