Tài chính

Bình Định: Công ty Cổ phần 504 nợ hơn 36 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Cục Thuế Bình Định vừa thực hiện công khai thông tin 188 doanh nghiệp nợ trên 269,8 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/6/2019.

Bình Định: Công ty Cổ phần 504 nợ hơn 36 tỷ đồng tiền thuế

Bình Định: Công ty 504 nợ hơn 36 tỷ đồng tiền thuế.

Theo danh sách vừa được công khai, doanh nghiệp có số nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần 504 nợ trên 36,4 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Đại Tín nợ trên 30,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đường Bình Định nợ trên 25,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học RAPID Việt Nam nợ trên 8,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo nợ trên 7,8 tỷ đồng…

Được biết, đây là danh sách doanh nghiệp có số nợ từ 100 triệu đồng trở lên. Theo đại diện Cục Thuế Bình Định, cơ quan này đã thực hiện khá nhiều lần và nhiều biện pháp đôn đốc cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp trên vẫn dây dưa, chây ỳ nợ thuế. Trong đó nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề tài chính, có doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn do đó, không có nguồn để thực hiện các nghĩa vụ còn nợ với ngân sách.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2019 là 83.389 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu là 44.481 tỷ đồng, bằng 3,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành thuế được giao.

Cũng theo Tổng cục thuế, cơ quan này đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2019 đến từng Cục Thuế, từng phòng quản lý, từng Chi cục Thuế, từng công chức thuế theo từng tháng. Kết quả đã đôn đốc, thu hồi được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm; Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngành thuế đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 13.561,94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt là 75,83 tỷ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế được Cục Thuế Bình Định công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây

Tin mới lên