Tài chính cá nhân

Bình Định lập quy hoạch Phân khu 1 - Khu đô thị biển Cát Khánh hơn 1.500ha

Phân khu 1 - Khu đô thị biển Cát Khánh tại Bình Định 1.553ha sẽ được triển khai lập quy hoạch trong thời gian tới bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/ 2.000 Phân khu 1 – Khu đô thị biển Cát Khánh, huyện Phù Cát.

Theo đó, vị trí khu vực lập quy hoạch là xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Ranh giới phía bắc giáp đầm Đề Gi, phía Nam giáp Phân khu 2 và 3, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp nùi Bà.

Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 1.553ha. Thời gian thực hiện quy hoạch đến năm 2023, theo thời hạn quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 khu vực phía nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Tỉnh Bình Định cho biết tính chất, chức năng và mục tiêu quy hoạch là xây dựng khu vực đô thị mới gắn với kinh tế biển, tạo động lực phát triển cho khu vực phía nam vùng đầm Đề Gi, đồng thời đảm bảo mục tiêu xây dựng thương hiệu “Đô thị biển Đề Gi”.

Dự toán chi phí lập quy hoạch khoảng 2,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước Lộc có diện tích hơn 11ha. Quy hoạch chi tiết khu dân cư Phước Lộc này nhằm phục vụ quy hoạch chung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc quốc lộ 19 (mới) đoạn từ TP. Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước. Đồng thời, việc tổ chức các quỹ đất dọc theo quốc lộ 19 (mới) là để phục vụ các dự án, tái định cư cho người dân và từ đó có cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên