Đô thị

Bình Định muốn bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội 65ha vào quy hoạch

(VNF) - UBND tỉnh Bình Định vừa kiến nghị Bộ Công Thương xem xét có ý kiến thỏa thuận bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Bình Định muốn bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội 65ha vào quy hoạch

Bình Định muốn bổ sung Cụm công nghiệp Giao Hội vào quy hoạch. (Ảnh minh hoạ)

Theo UBND tỉnh Bình Định, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thành lập mới và nhu cầu sử dụng đất để di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong khu dân cư để đảm bảo vấn đề về môi trường và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, Sở Công Thương, UBND thị xã Hoài Nhơn và các cơ quan liên quan đã phối hợp khảo sát, lựa chọn địa điểm đề xuất bổ sung cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Khu đất đề xuất quy hoạch Cụm công nghiệp Giao Hội nằm trên địa bàn phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, có quy mô diện tích khoảng 65 ha, bao gồm: 40,35 ha đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp và 24,65 ha đất quy hoạch đất rừng có chức năng sản xuất. Về nguồn gốc, UBND tỉnh Bình Định cho hay đây là đất của các hộ gia đình, cá nhân và đất do UBND phường Hoài Tân quản lý. Hiện trạng sử dụng đất là đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất), đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng lúa 1 vụ kém hiệu quả).

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương thỏa thuận tại Văn bản số 8565/BCT-CTĐP ngày 22/10/2018 và UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 19/11/2018, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có 11 cụm công nghiệp với tổng diện tích 218,9 ha, trong đó có 07 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 173,9 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 56,3% diện tích đất công nghiệp.

UBND tỉnh Bình Định cũng cho hay mục tiêu cụ thể của việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 là 60 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất 1.847,7 ha. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020 gồm 36 CCN với tổng diện tích 996 ha; giai đoạn đến năm 2025 gồm 46 CCN với tổng diện tích 1.379,5 ha; không tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật của 12 CCN với tổng diện tích 317,9 ha (do đã đầu tư hoàn thiện); đầu tư hoàn thiện và triển khai đầu tư mới 48 CCN với tổng diện tích theo quy hoạch 1.529,7 ha.

Về nhu cầu vốn đầu tư, theo định hướng phát triển các cụm công nghiệp, trên địa bàn tỉnh có 60 cụm công nghiệp, trong đó, 12 cụm công nghiệp đã hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 48 cụm công nghiệp đã triển khai đầu tư và đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật. Tổng nhu cầu vốn đầu tư của 48 cụm công nghiệp là hơn 2.760 tỷ đồng gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tin mới lên