Bất động sản

Bình Định sắp có siêu đô thị du lịch biển rộng 1.770ha

(VNF) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển, khu vực phía nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Bình Định sắp có siêu đô thị du lịch biển rộng 1.770ha

Bình Định sắp có siêu đô thị du lịch biển rộng 1.770ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển

Theo đó, đồ án được quy hoạch thuộc xã Cát Thành và Cát Hải, huyện Phù Cát, giới cận: phía bắc giáp xã Cát Thành; phía nam giáp Khu kinh tế Nhơn Hội; phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp Núi Bà.

Siêu đô thị du lịch biển có diện tích khoảng 1.772ha. Thời hạn thực hiện dự án đến năm 2035.

Khu trung tâm đô thị du lịch biển này được chia làm 2 tiểu khu. Cụ thể, tiểu khu 1 là khu đô thị biển quốc tế Đề Gi gồm khu vực ven biển xã Cát Thành và một phần phía bắc xã Cát Hải với tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 927,8ha.

Tiểu khu 2 là khu đô thị du lịch sinh thái biển Cát Hải gồm khu vực ven biển xã Cát Hải, với tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 844,2ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu vực phía nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035 sẽ là đô thị mới gắn với du lịch biển, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Đồng thời xác định các tiểu khu đô thị, dịch vụ thương mại, các resort nghỉ dưỡng, hình thành trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên chuyên đề… trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông của các tuyến ven biển quốc gia; xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, đảm bảo mục tiêu xây dựng thương hiệu "Đô thị biển quốc tế Đề Gi”.

Siêu đô thị du lịch biển có diện tích khoảng 1.772ha.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo kết nối đồng bộ của khu vực quy hoạch theo quy định.

Cùng với đó đề xuất cụ thể vị trí, quy mô diện tích phù hợp tại các tiểu phân khu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo gắn kết hạ tầng đồng bộ, tạo không gian kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch được duyệt để tổ chức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch nông thôn mới phù hợp quy hoạch phân khu được duyệt. Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phù Cát có liên quan đến quy hoạch này phải lấy ý kiến thống nhất Sở Xây dựng để thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định...

Vào hồi tháng 11/2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu vực phía nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035.

Theo phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch có diện tích khoảng 4.641ha bao gồm: xã Cát Khánh (diện tích 1.553ha), xã Cát Thành (diện tích 1.926ha) và xã Cát Hải (diện tích 1.162ha). Quy mô dự báo dân số đến năm 2025 khoảng 75.000 người và đến năm 2035 khoảng 97.000 người.

Đến năm 2025, xã Cát Khánh đạt chuẩn đô thị loại V, xã Cát Thành đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Đến năm 2035, Cát Khánh hình thành thị trấn, Cát Thành đạt chuẩn tối thiểu đô thị loại V.

Theo định hướng phát triển không gian, khu vực 1 là khu đô thị biển Cát Khánh có diện tích 1.553ha thuộc xã Cát Khánh.

Phân khu 2 là khu trung tâm đô thị du lịch biển có diện tích khoảng 1.772ha gồm một phần xã Cát Thành và một phần xã Cát Hải.

Phân khu 3 là khu du lịch xanh và vùng nông nghiệp theo hướng công nghệ cao có diện tích khoảng 1.316ha gồm một phần xã Cát Thành.

Sắp làm khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến

Cũng tại huyện Phù Cát, UBND tỉnh này vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng diện tích quy hoạch là 6,74ha.

Tổng diện tích quy hoạch bao gồm: đất thương mại dịch vụ 44.551,52m2 (khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu dịch vụ, khu trò chơi); đất cây xanh 10.202,94m2; đất giao thông 9.216,94m2; đất hạ tầng kỹ thuật 3.486,08m2.

Phối cảnh tổng thể Khu vui chơi Phú Hậu-Cát Tiến

Địa điểm khu vực quy hoạch thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, có giới cận như sau: phía bắc và phía tây giáp khu dân cư hiện hữu; phía nam giáp tuyến đường nối giữa đường ĐT639 và đường trục Khu kinh tế (Quốc lộ 19B) theo quy hoạch chung được duyêt; phía đông giáp đường trục Khu kinh tế (Quốc lộ 19B).

Mục tiêu của quy hoạch này nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng một khu vui chơi giải trí kết hợp với các dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch để phục vụ du khách, phát triển hạ tầng du lịch địa phương; đảm bảo kết nối đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc cảnh quan với các dự án lân cận trong Khu kinh tế Nhơn Hội và khu vực xung quanh.

Tin mới lên