Đô thị

Bình Định 'thúc’ tiến độ tuyến đường hơn 700 tỷ kết nối đường ven biển

(VNF) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT.639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Bình Định 'thúc’ tiến độ tuyến đường hơn 700 tỷ kết nối đường ven biển

Bình Định thúc’ tiến độ tuyến đường tuyến đường kết nối với đường ven biển ĐT.639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

UBND tỉnh Bình Định giao UBND thị xã Hoài Nhơn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên tuyến chính để bàn giao mặt bằng thi công; khẩn trương hoàn thành thủ tục và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các khu tái định để sớm triển khai đầu tư xây dựng phục vụ dự án.

UBND tỉnh Bình Định giao chậm nhất đến ngày 10/9 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp, đến ngày 30/9 hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị giải tỏa một phần và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trong năm 2022.

UBND tỉnh Bình Định cũng giao Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài chính, UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời bố trí kinh phí chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định;

Giao Sở Tài chính phối hợp đề xuất việc tạm ứng kinh phí cho UBND thị xã Hoài Nhơn để kịp thời chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt;

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan đề xuất việc sử dụng đất tái định cư phục vụ dự án, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/9/2022.

Tuyến đường kết nối đường ven biển ĐT.639 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có điểm đầu giao với đường ĐT.638 tại Km 19+291 thuộc phường Hoài Thanh Tây, điểm cuối giao với đường ven biển ĐT.639 tại Km99+206 thuộc phường Tam Quan Nam.

Dự án có tổng mức đầu tư 705 tỷ đồng, là dự án giao thông đường bộ nhóm B, trong đó vốn ngân sách trung ương là 400 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Dự án khởi công vào tháng 4/2022 và dự kiến thi công xây dựng trong thời gian 24 tháng.

Tuyến đường có quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, chiều dài tuyến khoảng 7km, đi qua địa bàn các phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn.

Tin mới lên