Bất động sản

Bình Định tìm nhà đầu tư cho khu đô thị gần 800 tỷ đồng tại thị xã Hoài Nhơn

(VNF) - Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất để tổ chức đấu thầu lựa chọn đầu tư đối với dự án khu đô thị phía nam cây xăng dầu Việt Hưng.

Bình Định tìm nhà đầu tư cho khu đô thị gần 800 tỷ đồng tại thị xã Hoài Nhơn

Bình Định tìm nhà đầu tư cho khu đô thị gần 800 tỷ đồng tại thị xã Hoài Nhơn.

Theo quyết định, dự án được xây dựng mới khu đô thị hiện đại về không gian, kiến trúc, cảnh quan; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; hình thành các công trình nhà ở với kiến trúc và kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và trong tương lai.

Về quy mô, dự án được xây dựng trên khu đất khoảng 9,9ha bao gồm các hạng mục như hệ thống hạ tầng kỹ thuật cây xanh đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở liền kề (khoảng 364 căn), công trình dịch vụ, nhà văn hóa, nhà trẻ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 793,3 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 737 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 56 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Về năng lực của nhà đầu tư tham gia đấu thầu, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 25% tổng vốn đầu tư, tương đương 198,3 tỷ đồng.

Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu.

Trường hợp liên danh, nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh. Nhà đầu tư/các thành viên trong liên danh không nợ thuế tại thời điểm tối đa 60 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, có xác nhận của cơ quan thuế tại nơi đăng ký thuế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính ít nhất là 1 dự án loại 1.

Dự án loại 1 là dự án có các điều kiện như: tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án đang xét, tương đương 555.362.975.000 đồng (làm tròn số); dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án kinh nghiệm tối thiểu bằng 70% vốn chủ sở hữu của dự án đang xét, tương đương 138.840.744.000 đồng; dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng và đi vào hoạt động trong 3 năm gần đây.

Tin mới lên