Bất động sản

Bình Dương lấy ý kiến quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất

(VNF) - Nhằm tránh tình trạng phân lô bán nền phức tạp, dẫn tới nhiều khu đất được phân lô không phù hợp với quy hoạch, không được đầu tư hạ tầng bài bản, UBND tỉnh Bình Dương chuẩn bị ban hành “Quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa”. Dự thảo đang lấy ý kiến của các chuyên gia và người dân.

Bình Dương lấy ý kiến quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất

Quy định mới giúp cho việc phân lô bán nền trái quy định được ngăn chặn

Theo đó, quy định mới áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, họp thửa đất; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.

Cụ thể, đối với ​đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp, quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp là 300m2 tại các phường, 500m2 tại thị trấn và 1.000m2 tại các xã.

Diện tích tối thiểu đối với đất phi nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, dự thảo đưa ra 2 phương án.​​

Phương án 1: Diện tích tối thiểu được tách là 1.000m2 tại các phường, 2.000m2 tại thị trấn và 3.000m2 tại các xã.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp

Phương án 2 dựa vào tính phù hợp với tình hình quản lý sử dụng đất tại các địa bàn trong tỉnh, phù hợp với ý kiến góp ý của các địa phương.

Tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát diện tích tối thiểu được tách là 300m2 tại phường, tại xã là 1.000m2. 

Tại huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo là 2.000m2 ở thị trấn và 3.000m2 ở các xã

Để thực hiện việc tách thửa, diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 04m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ <19m; đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ >19m.

Tin mới lên