Đô thị

Bình Dương thông qua quy hoạch điều chỉnh cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

(VNF) - HĐND tỉnh Bình Dương vừa có phiên họp bất thường thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Bình Dương thông qua quy hoạch điều chỉnh cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

Theo đó, cụm mỏ Tân Đông Hiệp được cho phép khai thác tới độ sâu – 150m, đến hết 31 tháng 12 năm 2019, sau đó cải tạo đóng cửa mỏ.

Như vậy, lo lắng của cổ đông và các nhà đầu tư về việc có đảm bảo doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018 của KSB đã được giải tỏa khi có thông tin mỏ Tân Đông Hiệp được điều chỉnh quy hoạch đến cuối năm 2019. Trong trường hợp nếu hoạch toán thêm các mỏ khác, doanh thu của KSB sẽ có bước tăng trưởng đột biến. Trước đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2018, doanh thu ước đạt 252 tỷ đồng, lãi trước thuế 87,2 tỷ đồng và lãi sau thuế 69 tỷ đồng.

Trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của mình, KSB tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng. “Công ty tiếp tục tìm kiếm và đẩy mạnh chiến lược M&A các mỏ mới để đưa KSB trở thành đơn vị dẫn đầu về trữ lượng của ngành khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trong thời gian sắp tới", đại diện KSB cho biết tại Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2018.

“Mục tiêu cụ thể của KSB là sẽ đạt được 60% thị phần trong ngành khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng trong 5 năm sắp tới. Từ nay đến thời điểm đó, công ty sẽ tìm một đối tác chiến lược để khẳng định và nâng cao vị thế của mình là đơn vị đầu ngành”, đại diện KSB cho biết thêm.

Ngoài mảng kinh doanh khai thác khoáng sản, KSB cũng đẩy mạnh thêm mảng phát triển khu công nghiệp. Theo đó, công ty đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện giai đoạn mở rộng 300ha của Khu công nghiệp KSB. Ngoài ra, công ty con KSB IDC tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả bằng việc M&A các khu công nghiệp có tiềm năng tại khu vực Đông Nam Bộ. Đây chính là một mảng doanh thu sẽ đóng góp đáng kể và kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ KSB.

Được biết, KSB cam kết với cổ đông sẽ chia cổ tức năm 2018 ở mức 20% đến 28%, tăng nhẹ so với năm 2017. Trong chiến lược của công ty việc chia cổ tức được cam kết ổnh định và bền vững. Đồng thời, công ty cũng vừa có nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Tin mới lên