Tài chính

Bình Dương 'thúc' 35 doanh nghiệp nộp 653 tỷ đồng tiền thuế

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa công khai thông tin 35 doanh nghiệp nợ trên 653,6 tỷ đồng tiền thuế, tính đến tháng 6/2019.

Bình Dương 'thúc' 35 doanh nghiệp nộp 653 tỷ đồng tiền thuế

Bình Dương 'thúc' 35 doanh nghiệp nộp 653 tỷ đồng tiền thuế

Những cái tên xuất hiện trong danh sách trên có thể kể đến như Công ty Cổ phần công nghệ sinh học – dược phẩm Ica, nợ trên 93,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần truyền thông Trí Việt, nợ trên 72,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thuận Lợi, nợ trên 50,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Trung Thành, nợ trên 64,8 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Bình Dương cho biết hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế nêu trên đã bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ do các doanh nghiệp trên dây dưa không nộp tiền nợ thuế vào ngân sách.

Cũng theo thông tin từ Cục Thuế Bình Dương, tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/5/2019 của đơn vị là trên 2.868 tỷ đồng, so với thời điểm ngày 31/12/2018 tăng 727 tỷ đồng, tương đương tăng 34%; so với dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao thì tỷ lệ nợ thuế đang ở mức 7,24%.

Cơ quan này cũng cho hay đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, phấn đấu đến 31/12/2019, đưa tỷ lệ nợ thuế giảm xuống dưới 5% theo quy định của Tổng cục Thuế.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được 138.364 hồ sơ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.131 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

Danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế Bình Dương công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên