Tài chính

Bình Thuận: 22 doanh nghiệp ‘om’ 211 tỷ đồng nợ thuế

(VNF) - Cục Thuế Bình Thuận vừa công khai 22 doanh nghiệp trên 211 tỷ đồng tiền thuế tính đến 30/11/2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là Công ty TNHH đầu tư Sài Gòn nợ trên 32,4 tỷ đồng.

Bình Thuận: 22 doanh nghiệp ‘om’ 211 tỷ đồng nợ thuế

Bình Thuận: 22 doanh nghiệp ‘om’ 211 tỷ đồng nợ thuế (Ảnh minh hoạ)

Tiếp theo danh sách là Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 677 nợ trên 30,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản Đông Dương nợ trên 27,8 tỷ đồng; Công ty TNHH thép Trung Nguyên nợ trên 18,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư nợ trên 16,2 tỷ đồng…

Cục Thuế Bình Thuận cũng cho biết 22 doanh nghiệp nợ thuế nêu trên có số nợ đã quá thời hạn 121 ngày. Cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhưng các doanh nghiệp này chưa thực hiện nộp các khoản thuế nợ theo quy định vào ngân sách.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ đến 30/11/2018 là 79.069 tỷ đồng. Số nợ này giảm 3% so với thời điểm 31/10/2018. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 43.342 tỷ đồng (nợ dưới 90 ngày là 11.057 tỷ đồng; nợ trên 90 ngày là 32.285 tỷ đồng). Số nợ này chiếm tỷ trọng 54,8% tổng số tiền thuế nợ.

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 35.727 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm 30/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31/12/2017 ước đạt 28.111 tỷ đồng, bằng 67% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Tổng cục Thuế cũng cho biết trong những ngày cuối năm sẽ yêu cầu các cục thuế tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách Trung ương trong tháng cuối năm.

Danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế Bình Thuận công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên