Đô thị

Bình Thuận: Chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư Nguyễn Thông 339 tỷ đồng

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tuấn Phong, vừa ký công văn thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết của Công ty Cổ phần Liên đội Nông Lâm Ngư Thanh niên xung phong Trường Sơn.

Bình Thuận: Chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư Nguyễn Thông 339 tỷ đồng

Phan Thiết: Chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư Nguyễn Thông 339 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết của Công ty Cổ phần Liên đội Nông Lâm Ngư Thanh niên xung phong Trường Sơn được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2881/QĐ-UBND ngày 5/10/2017, với diện tích khoảng 37,76 ha; tổng vốn đầu tư 339 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án: Quý III/2018 hoàn thành thủ tục đầu tư (đất đai, cấp phép xây dựng...); quý IV/2018 khởi công xây dựng; quý III/2020 hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này cho biết, tiến độ thực hiện dự án đến nay đã hết nhưng chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng dự án, hiện nay còn đang trong quá trình thực hiện thỏa thuận đền bù, di dời mồ mả và tiến độ thực hiện rất chậm, chưa thực hiện nộp tiền ký quỹ đầu tư theo cam kết.

Căn cứ theo khoản 2, điều 48, luật Đầu tư năm 2020 quy định, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt, hoặc chấm dứt một phần dự án trong các trường hợp nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong dự án còn rất nhiều ngôi mộ chưa được thỏa thuận, di dời dù dự án đã được chấp thuận từ 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết, đối chiếu quy định nêu trên, dự án Khu dân cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết thuộc diện chậm triển khai; tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư đã hết và chủ dự án không thực hiện ký quỹ đầu tư, do đó đủ điều kiện chấm dứt hoạt động dự án.

Xem thêm: Lập hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết

Tin mới lên