Bất động sản

Bitexco thoát khó, trả nợ được đúng hạn cho Vietinbank

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trước đây tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Thanh tra Chính phủ cho biết, đến nay, khả năng trả nợ của Tập đoàn Bitexco tại ngân hàng này đã tốt hơn thời điểm thanh tra.

Bitexco thoát khó, trả nợ được đúng hạn cho Vietinbank

Bitexco đã trả hết nợ tiền vay của Vietinbank đầu tư cho Toà nhà Bitexco Financial Tower.

Cụ thể, báo cáo của Viettinbank về việc trả nợ của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco cho thấy, Bitexco đã "vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như những khó khăn riêng tại thời điểm thanh tra (2012-2013)"

"Từ thời điểm thanh tra năm 2012 đến 31/12/2016, Vietinbank chi nhánh I đã thu hồi được tổng số tiền nợ là 1.200 tỷ đồng (cả gốc và lãi)", Vietinbank cho biết.

Theo kết luận có tính phúc tra của Thanh tra Chính phủ, dư nợ của Tập đoàn Bitexco tại Vietinbank tại thời điểm 31/12/2016 vẫn còn trên 1.772 tỷ đồng. Nhưng tổng giá trị các tài sản bảo đảm của tập đoàn này tại Bitexco tại thời điểm đó, theo định giá của Vietinbank là trên 2.800 tỷ đồng (quyền sử dụng đất tại phường Thái Bình, quận I, TPHCM với diện tích đất 8.537,4 m2).

Báo cáo của Vietinbank, tình hình sản xuất, kinh doanh của Bitexco hiện đã bình thường. "Đầu năm 2016, Bitexco đã trả hết nợ Vietinbank tài trợ cho dự án Bitexco Financial Tower (1.563 tỷ đồng và 97 triệu USD), trả một phần dư nợ dự án đầu tư khách sạn Mariott Hà Nội (168 tỷ đồng", Vietinbank cho biết.

Vietinbank cũng cho biết thêm, Bitexco đang góp thêm vốn chủ sở hữu vào dự án The One, tính đến hết tháng 9/2016, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này vào dự án trên đạt 554,19 tỷ đồng/3.056,7 tỷ đồng vốn đầu tư dự án. Tuy nhiên, Bitexco vẫn đảm bảo khả năng thanh toán do tổng giá trị tài sản bảo đảm của tập đoàn này tại Vietinbank lớn hơn các khoản hiện đang vay nợ và lãi vay.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, một số khách hàng có khoản vay lớn khác tại Vietinbank có khả năng trả nợ kém trong thời điểm thanh tra trước đây nay đã cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh, đã trả nợ tốt, đủ khả năng phân loại đưa vào nhóm I như Bitexco. Ví dụ như các khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh.

Tin mới lên