Tiêu điểm

Bộ Chính trị cảnh cáo cựu Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong

(VNF) - Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong, cựu chủ tịch UBND TP. HCM.

Bộ Chính trị cảnh cáo cựu Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Chủ tịch UBND TP. HCM.

Ngày 8/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu bí thư Ban cán sự đảng, cựu chủ tịch UBND TP. HCM .

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban cán sự đảng UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tập thể này cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước, từ đó để xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố, khiến nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố và một số sở, ngành bị xử lý hình sự.

Về trách nhiệm cá nhân, Bộ Chính trị xác định ông Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban cán sự đảng, chủ tịch UBND TP. HCM đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương.

Ông Phong phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Cựu chủ tịch TP. HCM cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong”, theo kết luận của Bộ Chính trị.

Từ những vi phạm đã xác định, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Tin mới lên