Tiêu điểm

Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu để lưu trữ thông tin

(VNF) - Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử sẽ lưu trữ thông tin về sinh trắc học, nhân thân của người được cấp và chữ ký số của cơ quan cấp.

Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu để lưu trữ thông tin

Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu để lưu trữ thông tin

Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh trình Chính phủ và lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, người dân.

Dự thảo luật đề xuất điểm mới là cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, tội phạm, quốc tịch và các cơ sở dữ liệu khác để chia sẻ, khai thác và xử lý thông tin liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Dự thảo cũng nêu rõ giấy tờ xuất nhập cảnh gồm hộ chiếu ngoại giao; hộ chiếu công vụ; hộ chiếu phổ thông; hộ chiếu tạm thời; giấy thông hành.

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn không quá 5 năm và được gia hạn một lần không quá 3 năm. Hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 10 năm và không được gia hạn. Hộ chiếu tạm thời có thời hạn không quá 1 năm và không được gia hạn. Giấy thông hành có thời hạn phù hợp với thời hạn quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng không quá 1 năm và không được gia hạn.

Bên cạnh đó, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin về sinh trắc học, nhân thân của người được cấp và chữ ký số của cơ quan cấp.

Dự thảo quy định về loại giấy xuất nhập cảnh mới như sau: hộ chiếu tạm thời thay cho Giấy thông hành.

Hộ chiếu tạm thời có thời hạn 1 năm, có giá trị sử dụng như hộ chiếu phổ thông, cấp cho công dân Việt Nam trong các trường hợp: ra nước ngoài có thời hạn mà hộ chiếu bị mất, hết giá trị sử dụng, có nguyện vọng về nước ngay; không được nước ngoài cho cư trú, tự nguyện xin về nước mà không có hộ chiếu còn giá trị; không được nước ngoài cho cư trú, có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại; phải về nước theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước sở tại về việc nhận trở lại công dân; vì lý do quốc phòng, an ninh theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Việc bổ sung cấp hộ chiếu tạm thời là sự khẳng định việc bảo hộ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân trong những trường hợp đặc biệt nêu trên vì điều kiện khách quan nên không thể đáp ứng các quy định về việc cấp hộ chiếu dài hạn.

Về thẩm quyền, việc cấp hộ chiếu tạm thời chủ yếu giao cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp trên cơ sở trao đổi với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Ngoài ra, các trường hợp được cấp giấy thông hành gồm: công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang các nước có chung đường biên giới với Việt Nam theo thỏa thuận song phương; công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang các nước theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nếu được Quốc hội thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ 1/7/2020.

Tin mới lên