Tiêu điểm

Bộ Công an sẽ hỗ trợ Hà Nội 4 phần mềm để khắc phục bất cập trong việc cấp giấy đi đường

(VNF) - Bộ Công an sẽ phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai 4 phần mềm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, bảo đảm điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy; khắc phục nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường.

Bộ Công an sẽ hỗ trợ Hà Nội 4 phần mềm để khắc phục bất cập trong việc cấp giấy đi đường

Bộ Công an hỗ trợ Hà Nội triển khai 4 phần mềm khắc phục bất cập trong việc cấp giấy đi đường.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh tại cuộc họp với Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Bộ Công an sẽ phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai 4 phần mềm ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, bảo đảm điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy, khắc phục nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường.

Đồng thời, các phần mềm cũng bảo đảm nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; các phần mềm ứng dụng chặt chẽ, đồng bộ, liên thông với việc quản lý dữ liệu dân cư quốc gia; để có cơ sở thống nhất trong việc triển khai các nhiệm vụ không chỉ trong giai đoạn phòng, chống dịch, mà còn phục vụ công tác quản lý, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, 4 phần mềm này gồm: quản lý công dân vùng dịch, quản lý công dân nghi nhiễm Covid-19, quản lý tiêm chủng và quản lý công dân diện chính sách được hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với công an thành phố dự thảo báo cáo Ban cán sự đảng UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy xin ý kiến chỉ đạo về việc triển khai hệ thống 4 phần mềm; xây dựng kịch bản tối ưu, lộ trình thích ứng đưa vào ứng dụng ngay, đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay và việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về việc triển khai công tác cấp giấy đi đường bằng ứng dụng phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố; tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng Bộ tiêu chí “vùng đỏ”, “vùng vàng”, “vùng xanh”...

Cùng với đó, các Sở, ngành Y tế, Công an thành phố, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và xã hội; và các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ liên quan, phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, công an thành phố trong việc triển khai xây dựng kế hoạch ứng dụng phần mềm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay và lâu dài, cũng như việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Xem thêm: Thủ tướng Chính phủ: ‘1 đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch’

Tin mới lên