Tiêu điểm

Bộ Công Thương: Bỏ 1 tổng cục, nâng cấp, sáp nhập hàng loạt cục, vụ

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.

Bộ Công Thương: Bỏ 1 tổng cục, nâng cấp, sáp nhập hàng loạt cục, vụ

Cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công Thương có sự biến đổi lớn

Theo đó, ngoài Cục Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường, các đơn vị hành chính sự nghiệp còn lại áp dụng quy định mới ngay thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay 18/8/2017.

Điểm đáng chú ý trong nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, gồm:

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp.

3. Vụ Khoa học và Công nghệ.

4. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

5. Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ.

6. Vụ Chính sách thương mại đa biên.

7. Vụ Thị trường trong nước.

8. Vụ Dầu khí và Than.

9. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

10. Vụ Tổ chức cán bộ.

11. Vụ Pháp chế.

12. Thanh tra Bộ.

13. Văn phòng Bộ.

14. Tổng cục Quản lý thị trường.

15. Cục Công tác phía Nam.

16. Cục Điều tiết điện lực.

17. Cục Công nghiệp.

18. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

19. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

20. Cục Phòng vệ thương mại.

21. Cục Xúc tiến thương mại.

22. Cục Công Thương địa phương.

23. Cục Xuất nhập khẩu.

24. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

25. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

26. Cục Hóa chất.

27. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

28. Báo Công Thương.

29. Tạp chí Công Thương.

30. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

Như vậy, cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương đã có những sự thay đổi lớn. Cụ thể, Tổng cục Năng lượng bị chia tách thành 2 Cục và 1 Vụ gồm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.

Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Phòng vệ thương mại được thành lập mới.

Vụ Tài chính và Vụ Đổi mới doanh nghiệp sáp nhập thành Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp. Vụ Công nghiệp nặng và Vụ Công nghiệp nhẹ cũng hợp thành Cục Công nghiệp.

Trong khi đó, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin có tên gọi mới là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Các Vụ phụ trách thương mại với các đối tác nước ngoài cũng thu gọn thành 2 Vụ là Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ.

Tin mới lên