Thị trường

Bộ Công Thương bỏ 18 thủ tục đang 'hành' doanh nghiệp kinh doanh khí

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký "Quyết định Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017", trong đó loại bỏ, đơn giản hóa 18 quy định về kinh doanh khí.

Bộ Công Thương bỏ 18 thủ tục đang 'hành' doanh nghiệp kinh doanh khí

Bộ Công Thương đã loại bỏ, đơn giản hóa 18 thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh khí

Đây là động thái mới nhất của Bộ Công Thương sau hàng loạt khiếu nại của cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh khí về những bất cập trong quy định hiện hành, diễn ra từ trước đó.

Đáng chú ý nhất trong lần sửa đổi này là việc đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhân đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Công Thương đã sửa đổi, bổ sung Nghị định theo hướng bỏ các điều kiện về quy mô kinh doanh (cơ sở vật chất thuộc quyền sở hữu, số lượng chai chứa LPG).

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê); bỏ quy định hệ thống phân phối phải có 40 tổng đại lý hoặc đại lý đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG và 20 tổng đại lý hoặc đại lý đối với thương nhân phân phối LPG.

Bên cạnh đó, Bộ cũng bãi bỏ quy định thương nhân sản xuất chế biến LPG bán cho khách hàng công nghiệp cũng không phải thiết lập hệ thống phân phối LPG; bỏ quy định chai LPG, trạm nạp LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân thương nhân phân phối LPG.

Ngoài ra, bỏ quy định trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG/LNG/CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh khí đầu mối; bỏ các quy định trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LNG phải thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh khí đầu mối. Và giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc.

Bộ Công Thương cởi trói cho các doanh nghiệp kinh doanh khí

Bộ Công Thương loại bỏ, đơn giản hàng loạt thủ tục trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm hương nhân phân phối LPG 

Những loại bỏ tương tự cũng được áp dụng với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG quy định định tại Nghị định 19 và Thông tư 03/2016/TT-BCT.

Đó là đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ chứng minh có xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG. Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc. Và bỏ các quy định trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh khí đầu mối.

Bộ Công Thương cởi trói cho các doanh nghiệp kinh doanh khí một

Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG cũng được Bộ Công Thương đơn giản hóa nhiều thủ tục

Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG quy định tại Nghị định 19, Thông tư 03, Bộ chỉ đạo giảm thời gian cấp từ 30 ngày xuống còn 15 ngày.

Với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG, Bộ bỏ quy định đại lý phải lựa chọn, ký hợp đồng làm đại lý cho 1 tổng đại lý hoặc 3 thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG: Bỏ thành phần hồ sơ Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG. Và giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc.

Còn với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai quy định tại Nghị định 19, Thông tư 03, Bộ cũng bỏ quy định cửa hàng phải thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Đơn giản hóa hồ sơ theo hướng bỏ thành phần hồ sơ chứng minh cửa hàng phải thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối; Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc.

Bộ Công Thương cởi trói cho các doanh nghiệp kinh doanh khí hai

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý và đại lý kinh doanh LPG được đơn giản hóa

Một nội dung cũng đáng chú ý khác là Bộ Công Thương đã loại bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG, LNG, CNG quy định tại Nghị định 19 và Thông tư 03.

Cụ thể, bỏ quy định phải thiết lập hệ thống phân phối trong nước có ít nhất 40 tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG của thương nhân xuất nhập khẩu LPG; bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu chứng minh phải thiết lập hệ thống phân phối.

Bỏ các quy định chai LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất nhập khẩu LPG; bỏ các quy định trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LPG/LNG/CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh khí đầu mối.

Đồng thời đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng: bỏ thành phần hồ sơ chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê; giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 ngày làm việc.

Ngoài các nội dung trên, Quyết định của Bộ Công Thương còn loại bỏ, đơn giản hóa các thủ tục trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG; Đăng ký nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí cho nhu cầu riêng, không lưu thông trên thị trường; hay cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định của Nghị định 19…

Cùng với việc bãi bỏ hàng loạt thủ tục trong các lĩnh vực khác như phân bón, năng lượng, an toàn thực phẩm… những quyết định loại bỏ thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh khí được ví như một "cuộc cách mạng chưa từng có trong ngành Công Thương", tạo điều kiện cho công cuộc kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp thêm thuận lợi.

Tin mới lên