Tiêu điểm

Bộ Công Thương bổ nhiệm cùng lúc 7 lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm 7 chức danh lãnh đạo cục, vụ, văn phòng cho Tổng cục Quản lý thị trường.

Bộ Công Thương bổ nhiệm cùng lúc 7 lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường

Bộ Công Thương bổ nhiệm cùng lúc 7 lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường.

7 cán bộ được bổ nhiệm gồm:

Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch – Tài chính;

Ông Ngô Văn Phong giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

Ông Hoàng Quốc Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bà Nguyễn Minh Phương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính;

Ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức Phó Cục trưởng cục Nghiệp vụ;

Bà Vũ Thị Minh Ngọc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính;

Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng cục;

Đây là đợt bổ nhiệm cán bộ đầu tiên tại Tổng cục Quản lý Thị trường. Trước đó, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018.

Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất.

Cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường được kế thừa và phát triển từ tổ chức quản lý thị trường hiện có, bảo đảm thực hiện thống nhất trong quan hệ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt; giữ ổn định, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ máy Tổng cục ở trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, gồm 06 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường. Tổng cục Quản lý thị trường là Tổng cục ngành dọc duy nhất hiện nay không tổ chức thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

>>> Xem thêm: Chùm ảnh lễ quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tin mới lên