M&A

Bộ Công Thương nói gì về hoạt động tập trung kinh tế giữa Premier Oil PLC và Chrysaor Holdings Limited

Theo Bộ Công Thương, Công ty Premier và Công ty Chrysaor đều có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ thô và khí tự nhiên nhưng chỉ có Công ty Premier tiến hành hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam.

Bộ Công Thương nói gì về hoạt động tập trung kinh tế giữa Premier Oil PLC và Chrysaor Holdings Limited

Ảnh minh họa

Ngày 17/12/2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Premier Oil PLC (Premier) và Công ty Chrysaor Holdings Limited (Chrysaor). Cụ thể, Công ty Premier dự kiến mua lại 100% cổ phần của Công ty Chrysaor. Giao dịch này được thực hiện ở nước ngoài.

Công ty Premier và Công ty Chrysaor đều có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ thô và khí tự nhiên nhưng chỉ có Công ty Premier tiến hành hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Sau giao dịch, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên tại thị trường Việt Nam không thay đổi đáng kể.

Ngày 12/1/2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. 

Tin mới lên