Tài chính

Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm nếu chậm chuyển 110.000 tỷ tiền bán Sabeco về Kho bạc

(VNF) – Đây là ý kiến của Bộ Tài chính gửi Bộ Công Thương nhằm đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017.

Bộ Công Thương phải chịu trách nhiệm nếu chậm chuyển 110.000 tỷ tiền bán Sabeco về Kho bạc

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chuyển ngay 110.000 tỷ tiền bán Sabeco về Kho bạc Nhà nước nhằm đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về tiền thu từ bán vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 16964/BTC-TCDN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco trong sáng ngày 29/12/2017 tạm chuyển ngay số tiền thu được từ bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco (sau khi đã trừ chi phí thoái vốn tạm tính) về tài khoản của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho hay, Bộ này đã biết rằng nhà đầu tư trúng giá là Công ty TNHH VIETNAM BEVERAGE đã thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần của Nhà nước tại Sabeco (gần 110.000 tỷ đồng) và chuyển khoản tiền này vào tài khoản của Sabeco.

Để đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Sabeco trong ngày 29/12/2017 phải chuyển số tiền trên (sau khi đã trừ chi phí thoái vốn tạm tính) về tài khoản của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước.

Văn bản nêu rõ, trường hợp Bộ Công Thương chậm chuyển tiền bán phần vốn Nhà nước tại Sabeco theo thời hạn nêu trên làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách Nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội thì Bộ Công Thương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh việc đốc thúc chuyển tiền bán Sabeco về Kho bạc, Bộ Tài chính cũng nêu ý kiến về chi phí chuyển nhượng cổ phần Nhà nước tại Sabeco qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến rằng, theo quy định tại Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, trường hợp chuyển quyền sở hữu do bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần thì mức giá tiền dịch vụ chuyển quyền sở hữu là 0,03% giá trị chuyển quyền sở hữu và áp dụng đối với bên nhận quyền sở hữu.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì mức giá tiền dịch vụ chuyển quyền sở hữu là 0,1% giá trị chuyển quyền sở hữu và áp dụng đối với các bên thực hiện chuyển quyền sở hữu.

Đối với trường hợp Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán cạnh tranh phần vốn tại Vinamilk, mức giá tiền dịch vụ chuyển quyền sở hữu là 0,1% theo quy định.

Theo Thông báo số 393/TB-VPCP ngày 24/8/2017 của Văn phòng Chính phủ, việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Sabeco được thực hiện tương tự đối với thoái vốn tại Vinamilk. Đồng thời, theo Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 9/11/2017 của Chính phủ, việc bán vốn Nhà nước tại Sabeco được thực hiện theo phương thức chào bán cạnh tranh.

"Do vậy, về mức giá dịch vụ áp dụng đối với việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu Sabeco qua VSD, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện tương tự như đối với Vinamilk", Bộ Tài chính cho hay.

Với gần 110.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần Sabeco, tạm tính, các bên mua bán cổ phần sẽ phải chịu khoản phí dịch vụ gần 110 tỷ đồng.

Tin mới lên