Thị trường

Bộ Công Thương tước giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

(VNF) - Ngày 27/11, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Bộ Công Thương tước giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Bộ Công Thương tước giấy phép hoạt động của thủy điện Thượng Nhật

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 16/11, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra công tác kiểm tra công tác quản lý an, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

3 ngày sau đó, đoàn kiểm tra đã có kết luận về những vi phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam.

Cụ thể, công ty vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; không thực hiện quan trắc quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Theo quy định của Luật Điện lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định pháp luật như: vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (vi phạm điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Điện lực đã được sửa đổi, bổ sung; điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, công ty có hành vi không thực hiện quan trắc, vi phạm điểm a khoản 2 Điều 14Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Bộ Công Thương nhấn mạnh các hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam là không thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực về nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Điện lực, hành vi của công ty thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực.

Ngày 25/11, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 312/QĐ-XPVPHC đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đối với các hành vi nêu trên với tổng số tiền vi phạm là 130 triệu đồng.

Căn cứ các quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Do đó, ngày 27/11, Cục Điều tiết điện lực đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Tin mới lên