Thị trường

Bộ Công Thương: Việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia không làm tăng tổng biên chế

(VNF) – Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia không làm thay đổi tổng biên chế đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Bộ Công Thương: Việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia không làm tăng tổng biên chế

Bộ Công Thương muốn lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Bộ Công Thương mới đây đã công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia để lấy ý kiến các bên liên quan.

Theo đó, Bộ Công Thương muốn thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (gọi tắt là Ủy ban) trên cơ sở hợp nhất Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng Cạnh tranh.

Ngay sau khi dự thảo này được công bố, vấn đề nhân sự giúp việc cho Ủy ban nổi lên như một mối quan tâm hàng đầu của dư luận.

Thông tin rõ hơn về dự thảo này với báo chí trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân -  Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, đã lý giải cơ sở để ra đời Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, tháng 6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh 2018, thay thế Luật Cạnh tranh 2014. Luật này có hiệu lực vào 1/7/2019.

Trong Luật Cạnh tranh 2018 có nhiều nội dung liên quan đến điều chỉnh hành vi bị cấm, hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, tập trung kinh tế... do đó, Quốc hội cho rằng cần phải có mô hình cơ quan đủ năng lực, trình độ và tầm để thực thi Luật này.

Điều số 46 Luật Cạnh tranh 2018 quy định thực thi Luật Cạnh tranh là Hội đồng cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, Luật Cạnh tranh 2018 cũng quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương, giúp Chính phủ quản lý về cạnh tranh, giúp hoàn thiện quy trình tố tụng cạnh tranh để xử lý, điều tra các vụ việc liên quan đến tham nhũng, cạnh tranh không lành mạnh…

“Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2018. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã xây dựng 3 Nghị định, trong đó có Nghị định liên quan đến mô hình Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Khi Nghị định này được Chính phủ thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý để Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ra đời, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2019.

“Ngoài nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương, giúp Chính phủ thì Ủy ban còn thực hiện nghĩa vụ nữa bảo vệ người tiêu dùng, thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2011.

“Ủy ban thành lập dựa trên cơ sở kiện toàn bộ máy và sắp xếp lại bộ máy. Việc thành lập Ủy ban là thu gọn làm 1 đầu mối nhưng làm nhiều việc, tránh 2 đầu mối làm 1 việc”, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Theo dự thảo, Chủ tịch Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban gồm 8 đơn vị: Cục Điều tra và Giám sát cạnh tranh (dự kiến 25-30 biên chế); Cục Bảo vệ người tiêu dùng (dự kiến 25-30 biên chế); Vụ Thư ký xử lý vụ việc cạnh tranh: 10-15 biên chế;

Vụ Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: 10-15 biên chế; Vụ Hợp tác quốc tế: 10-15 biên chế; Vụ Thanh tra pháp chế: 10-15 biên chế; Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và bảo vệ người tiêu dùng: 10-15 biên chế;

Văn phòng Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tại TP HCM: 8-10 biên chế. Ngoài ra còn có 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin tư vấn và đào tạo: 20-25 biên chế.

Như vậy, tổng biên chế, nhân sự dự kiến của các đơn vị sau khi thành lập Ủy ban là khoảng 130 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức.

Hiện tổng biên chế được giao của 2 cơ quan trước khi hợp nhất là 58 công chức và 10 viên chức biên chế. Trong giai đoạn 2020-2025, việc thành lập Ủy ban sẽ giúp tăng khoảng 70-80 biên chế công chức; 15 biên chế viên chức.

"Số lượng biên chế, nhân sự còn thiếu sẽ được rà soát, sắp xếp, điều chuyển từ các đơn vị của Bộ Công Thương hoặc các bộ, ngành khác nhằm bảo đảm các nguyên tắc không tăng biên chế trong tổng số biên chế của Bộ và biên chế hành chính nhà nước nói chung. Việc bổ sung sẽ triển khai theo lộ trình 5 năm”, dự thảo nêu rõ.

Liên quan đến việc gia tăng biên chế sau khi Ủy ban được thành lập, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng cho biết: “Ủy ban thành lập vẫn đảm bảo tổng biên chế không được thay đổi, nhưng có sự điều chuyển cán bộ trong nội bộ, không nằm ngoài tổng biên chế đã được Bộ Nội vụ phê duyệt”.

Khẳng định lại vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng cho biết “Nguyên tắc chung là không tăng biên chế khi sắp xếp lại tổ chức”.

Tin mới lên