Tiêu điểm

Bộ Công Thương ‘xin’ không cắt giảm nhân sự của Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

(VNF) – Bộ Công Thương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ không cắt giảm nhân sự của Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, đồng thời xin được thành lập thêm Thương vụ và chi nhánh Thương vụ.

Bộ Công Thương ‘xin’ không cắt giảm nhân sự của Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Bộ Công Thương ‘xin’ không cắt giảm nhân sự của Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Cụ thể, trên cơ sở kết quả tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 và để tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống Thương vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã đưa ra 7 kiến nghị, đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ.

Thứ nhất, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn về kinh phí quy định tại khoản 3, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính xem xét, bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp cơ sở vật chất, văn phòng làm việc, thay thế phương tiện đã quá cũ cho một số Thương vụ.

Thứ ba, đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo một số cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước cho tách văn phòng làm việc của Thương vụ ra khỏi nhà ở của cán bộ Thương vụ.

Thứ tư, đề nghị Bộ Ngoại giao áp dụng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho các Thương vụ có địa bàn hoạt động kiêm nhiệm gắn với nhiệm vụ kiêm nhiệm của cơ quan đại diện, nhất là đối với các Thương vụ kiêm nhiệm một lúc nhiều địa bàn.

Thứ năm, đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét cho phép một số Thương vụ thí điểm tuyển dụng cộng tác viên hay sinh viên thực tập người bản địa tham gia triển khai các sự kiện xúc tiến thương mại – đầu tư.

Thứ sáu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Bộ thành lập thêm Thương vụ và chi nhánh Thương vụ theo đề án phát triển Thương vụ của Bộ Công Thương. Đồng thời, cho phép bổ sung biên chế cho các Thương vụ đang thiếu nhân sự.

Thứ bảy, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ không cắt giảm nhân sự của Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU.

Tin mới lên