Tài chính

Bộ đôi công ty của bầu Đức bất ngờ lỗ hàng trăm tỷ đồng trong quý IV/2018

(VNF) - Quý IV/2018, HAGL và HAGL Agrico bất ngờ lỗ nặng, lần lượt 344 tỷ đồng và 345 tỷ đồng. Tuy vậy, lũy kế cả năm, HAGL lãi 82 tỷ đồng, giảm 81%; trong khi HAGL Agrico lỗ tới 620 tỷ đồng (năm trước lãi 441 tỷ đồng).

Bộ đôi công ty của bầu Đức bất ngờ lỗ hàng trăm tỷ đồng trong quý IV/2018

Bộ đôi công ty của bầu Đức bất ngờ lỗ hàng trăm tỷ đồng trong quý IV/2018

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa đồng loạt công bố báo cáo tài chính quý IV/2018.

Với HAGL, quý IV/2018, công ty này ghi nhận doanh thu thuần 1.042 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh 29% khiến lợi nhuận gộp của HAGL giảm 52% xuống còn 223 tỷ đồng.

Quý vừa qua, HAGL ghi nhận thêm 210 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là tiền lãi cho vay các công ty khác. Cùng với đó là 27,4 tỷ đồng lãi từ các công ty liên kết.

Về chi phí, chi phí lãi vay quý IV/2018 ở mức 326 tỷ đồng, giảm 37%; chi phí bán hàng ở mức 47,5 tỷ đồng, giảm không đáng kể; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 291 tỷ đồng, tăng 35%.

Đặc biệt, trong kỳ, công ty này ghi nhận khoản lỗ khác lên đến 181 tỷ đồng, chủ yếu là do lỗ do thanh lý, chuyển đổi vườn cây.

Kết thúc quý IV/2018, HAGL lỗ trước thuế 344 tỷ đồng, giảm lỗ so với mức 615 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, công ty của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lãi trước thuế 82,1 tỷ đồng, giảm tới 81%.

Tương tự HAGL, "người anh em" HAGL Agrico cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tiêu cực trong quý IV/2018.

Cụ thể, doanh thu thuần quý vừa qua của HAGL Agrico đạt 890 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, giá vốn tăng mạnh đã khiến lợi nhuận gộp của công ty này chỉ còn 201 tỷ đồng, giảm 45%.

Hoạt động tài chính và lãi từ công ty liên kết đem về cho HAGL Agrico tổng cộng 37 tỷ đồng trong kỳ.

Về chi phí, HAGL Agrico ghi nhận 140 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 46%; ghi nhận 42 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 17%; ghi nhận 220 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 13,4%. Ngoài ra, còn có khoản chi phí khác lên đến 176 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí thanh lý, chuyển đổi vườn cây.

Kết thúc quý, HAGL Agrico lỗ trước thuế 345 tỷ đồng, giảm so với mức lô 428 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, công ty này lỗ trước thuế 620 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi tới 441 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HAGL và HAGL Agrico lần lượt là 48.291 tỷ đồng và 30.700 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 5% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả ở mức 31.613 tỷ đồng và 20.054 tỷ đồng, cùng gấp 1,9 lần vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên