Tiêu điểm

Bộ Giao thông đã tiến hành giảm phí tại 35 trạm BOT

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải chính thức có thông tin về kết quả xử lý các bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT (Trạm thu phí BOT).

Bộ Giao thông đã tiến hành giảm phí tại 35 trạm BOT

Bộ Giao thông chính thức thông tin về kết quả xử lý các bất cập tại trạm thu phí BOT. Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, các nhà đầu tư dự án BOT đã nghiêm túc rà soát, đàm phán để điều chỉnh giá được 35 dự án, trong đó có 27 dự án có mức vé thấp hơn mức bình quân; 11 dự án chưa giảm phí do lưu lượng xe thấp hơn so với phương án tài chính.

Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã thỏa thuận quyết toán 51 dự án BOT, đã đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí của 23 dự án và đang tính toán điều chỉnh phương án tài chính của 28 dự án theo hướng ưu tiên giảm mức phí so với dự kiến trước đây.

Về kết quả xử lý bất cập tại các trạm thu phí BOT, đến ngày 31/7/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã xử lý bất cập về giá của 4 dự án với 5 trạm thu phí, gồm: Dự án xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà; Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh Tp. Hà Tĩnh, Trạm Cầu Rác; Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam Bến Thuỷ đến tuyến tránh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia dự án xây dựng phương án giảm giá, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đối với 5 dự án với 4 trạm thu phí; cụ thể gồm: Dự án đầu tư xậy công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Đồng Hới; Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn Km672+600-Km704+900, tỉnh Quảng Bình; Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597+549-Km605+000 và đoạn Km617+000-Km641+000, tỉnh Quảng Bình; Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức BOT.

Để tiếp tục xử lý các bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ, Bộ Giao thômg Vận tải yêu cầu tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh Thông tư 35/2016/TT-BGTVT để phù hợp với thực tế các dự án BOT đang triển khai.

Bộ yêu cầu các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ nghiên cứu đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tham gia ý kiến, xây dựng phương án giải quyết các bất cập tại các trạm thu phí BOT, báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ cũng giao các Ban Quản lý dự án chỉ đạo Nhà đầu tư các dự án đã quyết toán nhưng chưa ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời gian thu phí của dự án, khẩn trương cập nhật lưu lượng thực tế, giá trị quyết toán công trình để tính toán lại phương án tài chính, giảm giá dịch vụ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, trình Bộ thống nhất để ký phụ lục Hợp đồng điều chỉnh theo quy định.

Tin mới lên