Tiêu điểm

Bộ Giao thông vận tải: 3 Thứ trưởng bị cảnh cáo, khiển trách, 1 cựu Thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật

(VNF) - Ủy Ban kiểm tra Trung ương vừa phát đi thông cáo về việc xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35.

Bộ Giao thông vận tải: 3 Thứ trưởng bị cảnh cáo, khiển trách, 1 cựu Thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật

Bộ Giao thông vận tải: 3 Thứ trưởng bị cảnh cáo, khiển trách, 1 cựu Thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trước đó, về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, tại kỳ họp 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ, các Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng gồm ông Nguyễn Hồng Trường, ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Ngọc Đông và ông Nguyễn Nhật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Tin mới lên