Bất động sản

Bộ Giao thông Vận tải chỉ tên 5 tỉnh chậm GPMB cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

(VNF) - Theo báo cáo của các ban quản lý dự án, đến ngày 25/11, mới chỉ có 7/12 địa phương đã giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt tỷ lệ trên 60% và có 5/12 địa phương chậm giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ tên 5 tỉnh chậm GPMB cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

5/12 địa phương vẫn chậm giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng yêu cầu tại dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 đã được phê duyệt đầu tư 12/12 dự án thành phần. Trong đó tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án do UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết theo báo cáo của các ban quản lý dự án, đến nay mới có 7/12 địa phương đã giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ trên 60% (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau) và còn 5/12 địa phương vẫn chậm giải phóng mặt bằng, chưa đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ (gồm: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Cần Thơ).

Bộ GTVT cho biết, đang chỉ đạo các ban quản lý dự án, tư vấn và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công 12 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần trước ngày 31/12/2022 và dự kiến tổ chức triển khai 13 gói thầu còn lại từ ngày 15/1/2023.

Để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai bảo đảm tiến độ yêu cầu của Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có liên quan tập trung, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án đáp ứng tiến độ khởi công các gói thầu.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 có tổng chiều dài khoảng 729km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố, được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập. Trong đó, 12 dự án thành phần này được chia thành 25 gói thầu, gói thầu có giá trị lớn nhất là gần 8.000 tỷ đồng.

Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án phải khởi công trước ngày 31/12/2022, triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026.

Tin mới lên