Thị trường

Bộ Giao thông vận tải đề nghị kiểm toán tất cả dự án BOT

(VNF) – Bộ Giao thông vận tải vừa phát đi thông cáo về kết quả kiểm toán các dự án BOT, đặc biệt là nội dung rút ngắn thời gian thu phí.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị kiểm toán tất cả dự án BOT

Bộ Giao thông vận tải cho biết các dự án BOT về cơ bản chi phí thực tế đều giảm so với tổng mức đầu tư

Cụ thể, theo Bộ Giao thông vận tải, tổng mức đầu tư dự án là chi phí dự tính của dự án. Do đó, giá trị tổng mức đầu tư không phản ánh đúng chi phí thực tế thực hiện công trình.

Trong hợp đồng BOT, Bộ và Nhóm công tác liên ngành (gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Địa phương liên quan) đã quy định sử dụng giá trị quyết toán phù hợp với các kết luận thanh tra, kiểm toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là giá trị cuối cùng để xác định thời gian hoàn vốn cho dự án.

Đối với chi phí dự phòng, Bộ cho biết chỉ được sử dụng khi Bộ chấp thuận còn lãi suất thì được cập nhật theo thực tế khi vượt quá một biên độ nhất định. Các điều khoản này nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng công trình và xác định chính xác thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư.

"Kết quả kiểm toán 12 dự án có tổng mức đầu tư là 65.172 tỷ đồng, trong đó sai số là dưới 1%. Chi phí giảm này nhà đầu tư không được hưởng và không dẫn đến thất thoát, lãng phí", Bộ cho biết.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị kiểm toán tất cả dự án BOT ảnh 1

Thời gian thu phí BOT không ảnh hưởng đến mức phí người dân phải trả, Bộ Giao thông vận tải cho biết

Về việc rút ngắn thời gian thu phí các dự án, theo Bộ Giao thông vận tải, các dự án thực hiện đến nay, Bộ luôn cập nhật kiểm soát và cơ bản chi phí thực tế đều giảm so với tổng mức đầu tư.

Nguyên nhân chủ yếu là do tiến độ dự án được rút ngắn nên giảm bù giá vật liệu và giảm lãi vay trong thời gian xây dựng; chỉ số giá xây dựng và lãi suất vốn vay trong giai đoạn 2012-2015 đều giảm so với giai đoạn 2009 - 2011 do không sử dụng đến dự phòng trượt giá theo quy định.

Ngoài ra, quy mô các dự án đầu tư được tư vấn lập và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam và Quy hoạch đô thị các địa phương theo đúng quy định cũng là một nguyên nhân quan trọng khác.

Bộ khẳng định: Tất cả các hợp đồng BOT đều quy định, thời gian thu phí ban đầu chỉ là dự kiến và thời gian thu phí chính thức phải được xác định lại theo giá trị quyết toán công trình phù hợp với các kết luận thanh tra, kiểm toán. Đồng thời, thường xuyên được cập nhật khi có biến động về lãi suất, lưu lượng xe so với dự kiến ban đầu. Như vậy, thời gian thu phí không ảnh hưởng đến mức phí người dân phải trả mà phụ thuộc vào giá trị quyết toán và lưu lượng xe.

Nếu dự án đầu tư lập phù hợp, các yếu tố kinh tế vĩ mô ổn định và quản lý đầu tư tốt thì việc rút ngắn thời gian thu phí là tất yếu và đã được dự liệu trước phương án điều chỉnh trong hợp đồng BOT.

Thực tế, một số dự án chưa được Kiểm toán nhà nước kiểm toán, Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào giá trị dự toán và đã đàm phán ký hợp đồng điều chỉnh rút ngắn thời gian thu phí như: Dự án QL10 đoạn La Uyên - Tân Đệ được điều chỉnh rút ngắn thời gian thu phí tạm tính ban đầu 21,33 năm xuống còn 10 năm 3 tháng; Dự án cầu Rạch Miễu, QL60, tỉnh Bến Tre được điều chỉnh rút ngắn thời gian thu phí tạm tính ban đầu 22 năm 10 tháng xuống còn 13 năm 5 tháng…

Bộ Giao thông vận tải đề nghị kiểm toán tất cả dự án BOT ảnh 2

Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán tất cả các dự án BOT

Về vấn đề quản lý chi phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong quá trình thực hiện chức năng cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ luôn quán triệt và chú trọng thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật.

Bên cạnh việc đề nghị Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng hỗ trợ thẩm tra dự toán các dự án, Bộ cũng đã thành lập các tổ rà soát trình tự thủ tục, dự toán các dự án BOT do hai Thứ trưởng chủ trì và đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát giảm trừ các chi phí không hợp lý theo kết luận của các tổ rà soát.

Để làm cơ sở quyết toán điều chỉnh hợp đồng, ngay từ ngày 28/4/2014, Bộ Giao thông vận tải đã chủ động có văn bản số 4771/BGTVT-TC đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ kiểm toán tất cả các dự án BOT. Đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành 27 dự án và đang tiếp tục kiểm toán các dự án trong thời gian tới.

Tin mới lên